Open Insight #10

,

Välkommen till Open Insight, bloggen för dig som är investerare. Här får du veta mer om vårt erbjudande och marknadsläge, hur vi utvecklas, utmanas och växer. 

Tiden går snabbt och jag har redan varit på plats på Net Insight i nästan två år. Det har varit en händelserik tid med många förändringar och förbättringar på agendan. 

Vi har satt en tydlig tillväxtstrategi och renodlat kärnverksamheten genom att bland annat sälja Sye och ScheduALL, vi har utvecklat vår produktportfölj till en av branschens bredaste och har tydliggjort våra finansiella mål för att uppnå en långsiktigt lönsam tillväxt. Vi har tagit den största affären i Net Insights historia – ett led i vår strategi att utforska och expandera till närliggande marknadssegment – och är i nu full gång med att stärka upp vår säljorganisation.  

Det har krävt extraordinära insatser, men belöningen har överträffat allt arbete med råge. Vi har även stått inför en helt oförutsägbar pandemi som prövat oss mer än en gång, men som vi lyckats manövrera.  

Som en effekt har tillväxten ökat och lönsamheten starkt förbättrats under de senaste fem kvartalen. Det starka avslutet på 2021 beror på en stigande försäljning i våra mediaaffärer och genombrottsordern med Türk Telekom. 

Det är en självklarhet för oss att efterleva de rådande sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Därför har vi tagit beslutet att inte leverera till dessa länder. Detta inbegriper både indirekt och direkt försäljning, leveranser och support till kunder, underleverantörer samt partners i Ryssland och Belarus. Då vår exponering mot dessa marknader är ytterst begränsad bedöms den inte ha någon påverkan på bolagets verksamhet. 

Intresset för vår nya produkt för 5G-synkronisering är stort. Därför kommer jag att ägna merparten av detta nummer åt var vi står idag och hur långt vi kommit i utvecklingsprojektet. Samtidigt har det varit spännande månader för vår mediaaffär. Vi har haft en stor närvaro under vinterspelen i Kina där också flera nya produkter och lösningar, såsom vår nylanserade JPEG XS funktion för videokomprimering med ultralåg fördröjning, har använts.

Lång erfarenhet av synkronisering 

Som jag nämnt flera gånger tidigare har vi en lång historia inom synkronisering. Utvecklingen startade redan för drygt 15 år sedanvår GPS-oberoende tidssynkronisering (Time Transfer) för nationella digitaltvnät togs fram. Vi har flera patent inom området och synk används i nästan alla våra produkter idag. Ett 20-tal av våra kunder inom markbunden tv har vår synkteknologi i drift. Det är mot den bakgrunden som vi nu tar oss an detta spännande projekt.  

Uppstartsfas  

När vi i slutet av 2021 levererade den första delen av initialordern med Nimbra Time Node-produkter till Türk Telekom nådde vi projektets första milstolpe. Den initiala leveransen är baserad på vår befintliga Nimbraplattform och innehåller den första releasen av vår nya teknologi för 5G Precision TimeNet som är en vidareutveckling av vår existerande GPS-oberoende Time Transfer-lösning. Samma lösning är också i proof of concept-testning hos fem andra kunder.   

Läs mer om Precision TimeNet här

Utökat samarbete med Meinberg   

Vi har utökat vårt samarbete med Meinberg, som är ledande inom tidssynkronisering, för att förbättra vår lösning Precision TimeNet. Vi kommer också att utnyttja Meinbergs etablerade försäljningskanaler för att nå ut med synklösningen till nya marknader. 

Läs mer i pressmeddelandet här.  

”Net Insights Precision TimeNet erbjuder en unik lösning på marknaden som vi ser ett starkt och växande behov av inom flera branscher. Vi är glada över att arbeta med Net Insight, en ledare inom kritisk IP-transport, för att driva innovation och göra det möjligt för våra kunder att dra nytta av GNSS-oberoende tidssynkronisering.”

Ligger enligt tidplan 

Utvecklingsprojektet av den nya synkprodukten för 5G är i full ng. Denna volymprodukt är en kostnadsoptimerad vidareutveckling av dagens lösning anpassad för att kunna sitta långt ute i 5G-näten nära basstationerna. Fokus är för närvarande att definiera mjukvaruarkitekturen och färdigställa den initiala hårdvarudesignen samt att säkra inköp och teknologiupphandlingar. Alla dessa aktiviteter har startat och ligger enligt plan. 

Rekrytering pågår  

Teamet är under uppbyggnad och nästan fullt bemannat. Vi har varit lyckosamma i vår rekrytering och redan nu jobbar 24 personer fullt ut i utvecklingsprojektet. Vi har även rekryterat en ny produktchef med lång erfarenhet av synkronisering, telekom och 5G-nät och som kommit in som ett mycket värdefullt tillskott i projektet.

Tydliga fördelar med vår 5G-synklösning

Vi ser initialt 5G som den största målmarknaden för synklösningen där mobiloperatörerna är våra kunder. 5G kräver till skillnad från 3G/4G en exakt tidssynk med anledning av övergången från frekvens- till tidsmultiplexering (TDD), vilket ökar noggrannhetskraven med mer än 60 gånger. Då vår lösning är öppen och möjliggör att distribuera exakt tidssynkronisering över existerande nätverk minskas kostnaderna vid utrullning av 5G. Det gör den även GPS/GNSS-oberoende och därmed mer säker. Vi ser stora möjligheter för vår lösning på sikt, även inom andra kritiska nätverkstillämpningar.  

Vi har börjat bygga upp en dedikerad säljorganisation som enbart fokuserar på synkerbjudandet och har rekryterat resurser inom sälj, techsales och affärsutveckling med stor erfarenhet av mobila nätverk och telekom. Initialt sker försäljningen till stor del direkt, men även genom utvalda lokala och globala partners.   

Vi kommer självklart att utnyttja den globala närvaron som Net Insight byggt upp. Vi har 25 års vana av global distribution och vi kommer att utöka och anpassa våra distributionskanaler.  

På plats mobilmässan Mobile World Congress

Gensvaret var mycket positivt när vi i månadsskiftet visade upp vår synklösning i Barcelona. Möjligheten att slippa uppgradera hela nätverken och därmed drastiskt minska kostnaderna i samband med 5G-utrullningar är för många operatörer en stor fördel. Det osäkra geopolitiska läget har även skapat en stark medvetenhet om vikten av att kritiska nätverk som 5G behöver byggas GNSS/GPS-oberoende.  

Vår öppna lösning – där synk separeras från transportlösningen och därmed blir oberoende av underliggande nätverk – passar väl in i de nya öppna referensmodellerna för 5G. Operatörer som endast byggt mindre nät eller testat över dedikerade nätverk för 5G har ofta ännu inte sett problemen och utmaningarna med tidssynkroniseringen i stora nätverk. Det var tydligt att de flesta operatörer nu börjat inse komplexiteten att kostnadseffektivt bygga ut och hantera tidssynkroniseringen när man ska bygga ut näten mer regionalt och över hela landet. Här passar vår lösning mycket bra då vi möjliggör en enklare och mer kostnadsoptimerad storskalig utrullning. Vi känner därför att vår lösning ligger mycket rätt i tiden. 

Ny funktionalitet

Under 2021 har vi lanserat många viktiga funktioner i vår mediaproduktportfölj och ökar investeringen ytterligare under 2022. Som tidigare kommunicerats har vi lanserat JPEG XS-funktionalitet i våra produkter. JPEG XS tillhandahåller videokomprimering med ultralåg fördröjning och hög produktionskvalitet, vilket är mycket viktigt i de nya distribuerade produktionsflödena. För att hjälpa våra kunder att koppla ihop IPbaserade studios eller produktionsenheter fortsätter vi att utveckla ST2110funktionalitet. Första kundleveransen av 2110-lösningar skedde redan för ett år sedan. Ytterligare funktionalitet kommer att levereras under 2022 och större releaser kommer att ske under sommaren i år. 

Stark position inom Cloud  

Vi har med Nimbra Edge tagit en stark position inom det snabbväxande området cloudbaserade medialösningar. I nuläget fokuserar vi på vår kunddrivna roadmap där vi får mycket positiv feedback på våra nya funktioner och där det finns ett stort intresse från marknaden.  

För närvarande har vi ett 10-tal aktiva Nimbra Edge-kunder i alla regioner, exempelvis tjänsteleverantören Tata Communication, LinkedIn med videoproduktion samt det schweiziska tv-bolaget SRF med produktioner för bland annat VM i utförsåkning.   

Som jag berättade i Open Insight #9 lanserade The Switch i höstas sin molnbaserade tjänst MIMiC Transmission, helt baserad på vår Nimbra Edge. Ta del av den nya videon med Robert Szabo-Rowe, Senior Vice President of Engineering and Product Management på The Switch som berättar mer om MIMiC här.  

Ny case study med Arena Sport

Arena Sport har under 2021 gått live med distansproduktion för Serbiens Super Liga och det serbiska fotbollsförbundet (FSS) har aktiverat sitt nya centraliserade VAR-system, allt baserat på Net Insights lösningar. 

Läs mer om vår nya case study här.

Nya partnerskap  

Vi har flera nya partnerskap; dels med Red5 Pro där vi med vår Nimbra Edge i kombination med deras XDN (Experience Delivery Network) erbjuder en lösning inom mediakontribution och distribution; dels med intoPIX som vi samarbetar med för att utveckla nästa generations JPEG XS-kompatibla lösningar. 

Läs mer om Red5 Pro 

Läs mer om intoPIX 

Spännande fas 

Tack för din tid. Det gläder mig att vi redan nu har så många bitar på plats i synk-projektet. Här kommer verkligen fördelarna med att vara ett litet, agilt och snabbrörligt företag på en global marknad fram. Innovationskraften har vi sedan länge, likaså förmågan att omvandla vår spetskompetens till kommersiella produkter. Nu fortsätter vi vår tillväxtresa. 

 

Crister Fritzson, vd Net Insight