Open Insight #7

Välkommen till Open Insight, bloggen för dig som är investerare eller intresserad av vår resa. Här får du veta mer om vårt erbjudande och marknadsläge, hur vi utvecklas, utmanas och växer.

I det här numret fördjupar vi oss i hur broadcastbranschen börjat använda cloud för livesändningar och att vi ser en möjlighet att över tid ta en del av satellitdistributionen. Vi pratar om drivkrafterna bakom vårt förvärv av Aperi och att vi tagit beslut att introducera JPEG-XS och ST ST 2110-teknologin i vår Aperiportfölj, vilket kompletterar vår plattform Nimbra 1060 och stärker vår position på marknaden. Vi kastar ytterligare ljus på den positiva utvecklingen som sker inom tidsynkronisering där vi utökat vårt patentskydd för synk över existerande IP-nätverk. Här öppnar också andra marknader upp som kritiska nätverk och synkronisering av 5G-nät.

Net Insight tar plats på växande cloudmarknad

Den traditionella tv-marknaden med OTT (play-tv) tjänster från exempelvis Netflix och HBO har sedan länge varit helt cloudbaserad, men även TV4 och SVT använder det för sina playtjänster. Att använda cloud för livesändningar inom broadcastbranschen är dock ett ganska nytt fenomen.

Broadcastbranschen är i snabb förändring och man är i allt större utsträckning på väg att använda transport av media via cloud. Näten spelar här en avgörande roll och vi står väl förberedda när utvecklingen tar fart.

Vi ser också en möjlighet med cloud att över tid ta en del av satellitdistributionen. Vi jobbar målmedvetet mot att tillmötesgå kundernas framtida krav och här ligger vår mjukvarubaserade Nimbra Edge helt rätt i tiden.

Från arenan till din tv-operatör

Vi skiljer mellan kontribution, att distribuera enskilda evenemang som en fotbollsmatch från arenan till tv-bolaget, och primärdistribution som handlar om tv-bolagens distribution av matchen till kabeltv-företag som exempelvis ComHem och Boxer eller andra rättighetsinnehavare i andra länder.

Majoriteten av primärdistribution och kontribution sker idag via satellit och resterande del via dedikerade medianät. Inom en överskådlig framtid ser vi att dagens mediatransporter via satellit kommer att börja flyttas över till cloud, en positiv trend som bara kommer att fortsätta.

Tack vare kostnadsfördelarna och skalbarheten med cloud ser vi att en ökad del av satellitmarknaden de närmaste åren kommer att flyttas in i molnet, vilket skapar en stor tillväxtpotential för Net Insight med Nimbra Edge.

Även nishade marknader öppnas upp

Kostnadsfördelarna och flexibiliteten med cloud öppnar också upp helt nya marknader, för exempelvis lokalt innehåll och mindre sporter som inte kunnat konkurrera för att komma in i TV-bolagens tablåer. Med OTT-distribution och produktion över internet och molnlösningar kan detta innehåll nå ut direkt till intresserade slutkunder, live och med bra kvalitet. Det är en mycket intressant marknad framåt men kräver andra samarbetspartners som vi aktivt arbetar med att etablera.

Fokus på kunder med uttalat mediafokus

Pådrivet av Covid och behovet av en flexibel och effektiv distansproduktion har teknikstegen mot IP och molnlösningar gått mycket fort senaste året. Net Insight är med sin starka och breda portfölj väl positionerade att på ett effektivt och säkert sätt hjälpa både existerande och nya kunder att utnyttja de nya medialösningarna baserade på IP och cloud. Vi ser behovet från både mediaoperatörer och satellitoperatörer, men också TV-bolag, produktionsbolag och innehållsleverantörer som ser stora kostnadsfördelar med cloudlösningar. Traditionellt har mediebranschen varit konservativ att utnyttja ny teknologi då man har mycket stora krav på kvalitet och säkerhet, men Covid har påskyndat transitionen och visat att dessa nya lösningar klarar av de nya kraven och vi förutspår en snabbare tillväxt inom detta område de närmaste åren. Kopplat till övergången till cloud ligger också en övergång till mer licensbaserade affärsmodeller. Kortsiktigt kommer det att ge Net Insight en stabilare intäkt, men på sikt ger det oss också en större återkommande intäktsbas med höga marginaler.

Drivkrafter bakom förvärvet av Aperi

Som ett led i Net Insights strategi att växa kärnverksamheten Media Networks förvärvades i början av 2020 produktportföljen Aperi för att komplettera och stärka det befintliga kunderbjudandet. Sedan dess har fokus varit på att stabilisera produkten och anpassa produktutvecklingen till marknaden och att säkerställa leveranser till befintliga kunder.

Aperi-erbjudandet är en viktig komponent i Net Insights strategi att erbjuda öppna, automatiserade och standardiserade IP-lösningar till alla slags nätverk inklusive molnbaserade. Lösningarna är fullt skalbara och anpassade för att ge förstklassiga arbetsflöden inom distribuerade medianät världen över.

Beslut att introducera JPEG-XS och ST 2110-teknologin i Aperiportföljen

Idag rör sig hela industrin mot IP-baserade arbetsflöden. ST 2110-teknologin möjliggör en mer flexibel hantering av video, röst och andra mediaflöden inom liveproduktion i studion samt en konsolidering av video och IT-infrastruktur. Att koppla ihop produktionssajter över standardiserade IP-nät för produktion, distansproduktion och kontribution på ett sömlöst sätt är avgörande för en hög kvalitet. Vi har nu därför tagit beslut att också introducera JPEG-XS och ST 2110 i vår Aperiportfölj. Aperi har en världsledande virtualiseringsteknologi som – tillsammans med investeringen i JPEG-XS och 2110 – ger oss en stark position på marknaden.

En kraftfull helhetslösning med hög skalbarhet

Aperi, som kommer att ha JPEG-XS och ST 2110-teknologi under 2022, kompletterar vår väl etablerade Nimbra-plattform på flera sätt. Parallellt med vårt erbjudande kring plattformen Nimbra MSR (Media Switch Router som innefattar Nimbra 1000/600/300-serierna) kan vi nu erbjuda en komplett lösning för standardiserad IP-mediatransport.

Nimbra 1060 är en kraftfull IP media processningsplattform som stödjer de nya IP-produktionsflödena över 100 Gigabit Ethernet (GE) interfaces. Kombinationen av Nimbra 1060 och våra Aperiprodukter ger oss en komplett och skalbar IP-videolösning för produktion och distribution över standardiserade IP-nät. Med dessa produkter täcker vi allas behov där Aperi 1101 används för små sajter, Aperi 1105 för medelstora siter samt Nimbra 1060 för stora siter och med behov av 100 GE.

Intressanta möjligheter öppnas upp

Denna strategiska investering öppnar upp för flera intressanta möjligheter för Net Insight. Den stärker vårt erbjudande mot nationella och regionala tjänsteleverantörer som har en IP-infrastruktur med hög bandbredd. Den förbättrar även vårt erbjudande mot tv- och produktionsbolag, specifikt inom distansproduktion samt har en stark lösning för mediabolag med en konsoliderad IT-infrastruktur.

Tidssynkronisering allt viktigare inom fler marknader

Vi ser att tidssynk blir allt viktigare inom många olika marknader, både för IP-media men även inom andra kritiska nätverk som exempelvis 5G, blåljusnät, fintech, kraftnät och realtidskritiska industritillämpningar. Efter den positiva Vinnova-rapporten som handlar om att använda vår tidssynklösning inom kritiska nätverk samt för synk av 5G-nät, har vi intensifierat diskussionerna med både operatörer och partners kring detta. Vi har också under kvartalet genomfört kundtester i operatörers nät och planerar att genomföra ytterligare kundtester under Q3. Vi har även förbättrat vår nuvarande lösning att distribuera synk över existerande IP-nätverk samt utökat vårt patentskydd inom området.

Växande behov av synklösningar över IP-nät

Vinnova-rapporten och marknadsrapporter påvisar en stor tillväxtmarknad inom 5G-synk. Våra initiala kunddiskussioner konfirmerar att det finns ett tydligt behov att komplettera dagens synklösningar, men att anledningarna kan variera mellan olika operatörer. För vissa är säkerhet och redundans de viktigaste anledningarna och för andra är det möjligheten att slippa dyra investeringar i nya IP-nätverk.

Stora tillväxtmöjligheter

Även om synk är viktigt inom media ligger de stora möjligheterna inom andra marknader såsom 5G och kritiska nätverk där vi idag inte har en så stark närvaro. Samtidigt ser vi tillväxtmöjligheter inom vår kärnaffär inom media med anledning av de stora förändringar som sker till exempel mot distansproduktion och molnlösningar. Här utreder vi hur vi bäst ska balansera våra investeringar och go-to-market framåt för att säkra bäst tillväxt med minst risk. Som för alla nya satsningar i nya marknader kommer partners och de första referenskunderna att bli kritiska.

Glad sommar!

Efter en utmanande period ser vi positiva signaler att marknaden är på väg att vända. Våra investeringar i Aperi-portföljen, fokus på mer molnbaserade lösningar och övergång till IP-baserade arbetsflöden samt vårt framåtlutade arbete kring tidssynkronisering gör att jag med tillförsikt ser fram emot en stark höst för Net Insight.

Jag vill önska en glad sommar och ser fram emot att ses igen efter ledigheten!

Crister Fritzson, VD Net Insight