Open Insight #1

Välkommen till första utgåvan av Open Insight, en ny kommunikationskanal för investerare och andra externa intressenter. I detta brev kommer jag att regelbundet presentera nyheter kring verksamheten, hur våra kunder använder våra lösningar och initiativen som utgör vår tillväxtstrategi.

Fokuserad framtid

Vår framtidsresa består av tre huvudsakliga faser: skapa den interna grund som vi behöver, att växa på våra kärnmarknader och expandera i andra, närliggande marknader. Sedan jag började mitt uppdrag i april har vi fokuserat på de två första faserna – skapa den interna grunden och utveckla tillväxtmöjligheter i kärnaffären.

Vi har tagit fram en ny spännande långsiktig strategi med prioriterade tillväxtområden och planer för hur vi ska leverera på varje område. Jag är inte nöjd med vår tillväxt de senaste åren. Med den nya strategin kommer vi att kunna fokusera på våra mål och bygga en intern tillväxtkultur – båda är avgörande för att driva högre tillväxt framöver. Strategin innefattar fortsatta ansträngningar att växa i områden som molnbaserade lösningar, distansproduktion samt expansion inom befintliga marknader och kundsegment genom bättre kommersialisering och en konkurrenskraftigare portfölj. Under resans gång kommer Net Insights affärsmix över tid att övergå till en ökad andel mjukvarulösningar och mer löpande betalningsflöden och försäljning av paketerade helhetslösningar snarare än enstaka produkter. För att stärka vår förmåga att leverera på vår långsiktiga strategi har jag tillsatt en ny ledningsgrupp som inkluderar Mårten Blixt i en ny roll som Chief Commercial Officer, Joakim Schedvin som CFO från oktober och en ny Head of Product Management där rekrytering pågår.

Nimbra används idag av tv-bolag, tjänsteleverantörer och företagskunder i över 70 länder för produktion och transport av innehåll som livesport, nyheter och video. Vi har en unik position och vi ständigt förbättrar våra beprövade Nimbra-lösningarna som står för en majoritet av våra intäkter idag, samtidigt som vi möjliggör för våra kunder att dra nytta av nya moln- och IP-baserade teknologier.

Vi gör det möjligt för våra kunder att transformera sin mediaaffär i riktning mot nya distribuerade moln- och IP-baserade arbetsflöden (både för produktion och distribution) utan att behöva ersätta befintliga hårdvaruinvesteringar. Nimbra-ekosystemet är unikt med en stor installerad bas och möjligheter att kombinera mängder av lösningar och teknologier. Nimbra-portföljen bygger på våra egenutvecklade beprövade transportteknologier, stöder IP och erbjuder branschens mest öppna molnbaserade mjukvarulösning. Det gör det möjligt för våra kunder att uppgradera och kontinuerligt optimera sina befintliga Nimbra-investeringar i takt med att deras behov av mediatransport förändras.

Marknadsläget, med pågående teknologiskiften och den osäkerhet som pandemin orsakar, skapar stora förändringar som påverkar våra kunder. Detta skapar utmaningar men också stora möjligheter för oss. Pandemin har ökat pressen på hela ekosystemet för livesändningar – samtidigt som evenemang skjuts upp har många evenemang ingen publik och produktionsteam har begränsad möjlighet att resa. Detta skyndar på övergången till molnlösningar och distansproduktion. När vi stödjer kunder att navigera bland utmaningarna, kommer vi närmare kunderna och affärsmöjligheter uppstår som påverkar vår långsiktiga tillväxtpotential positivt. Självklart kommer marknadsläget också att innebära naturliga utmaningar för oss att leverera på våra tillväxtinitiativ, men vi är väl positionerade och kommer att lyckas.

Vi utvecklar kontinuerligt funktionaliteten i våra Nimbra-lösningar och lanserar snart nästa generations molnbaserade lösning – vilket sker som ett resultat av beslutet att öka investeringarna i produktutveckling. Den accelererade produktutvecklingen, även under pandemin, understöds av ett ökat fokus på lösningsbaserad försäljning, förbättrad kommunikation och investeringar i digital marknadsföring. Det senare innefattar lanseringen av en ny virtuell plattform för digitala evenemang med omfattande information som underlättar kundernas direktkontakt med våra experter.

Dessa initiativ innebär att vi nu har en stark ställning hos befintliga kärnkunder, samtidigt som det skapar ökade möjligheter att expandera i marknadssegment som mediaproduktion och bland tv-bolag.

Vi levererar transformerande mediaupplevelser

Vårt team levererar kontinuerligt viktiga projekt i samarbete med våra kunder och affärspartners. Ett exempel är vårt samarbete med The Switch för att leverera nästa generations IP-lösningar för NESN (New England Sports Network). Lösningen kommer att transportera liveinnehåll från sportevenemang med välkända lag som Boston Red Sox och Boston Bruins, och hundratals andra sportevenemang till över sex miljoner tittare i USA.

Tack för din tid. Jag ser fram emot att ge fler uppdateringar allt eftersom vi verkställer våra tillväxtplaner under de kommande månaderna.