Investor Relations

Om Net Insight

I 25 år har Net Insight utvecklat och erbjudit öppna lösningar för mediatransport till världens ledande mediebolag. Våra lösningar används av hundratals kunder i över 70 länder för att säkerställa att deras verksamhetskritiska medienät fungerar smidigt och utan avbrott, så att de kan erbjuda bästa möjliga upplevelser till sina kunder – tittarna. Med banbrytande teknik, robusta plattformar och spetskompetens levererar vi till de största liveevenemangen inom sport, nyheter och underhållning världen över.

SENASTE NYHETER

Net Insight i rampljuset

Se senaste pressmeddelanden, presentationer och kommande händelser

SENASTE RAPPORTEN

Delårsrapport januari – juni 2023

Ett kvartal med fortsatt god tillväxt

Den stabila inledningen på året följs av ännu ett starkt kvartal där mediaaffären fortsatt att växa stadigt, trots en mer utmanande makroekonomisk miljö. Utvecklingen av Zyntai, den nya tidssynkroniseringsprodukten för 5G, fortskrider enligt plan. Vi har levererat de första enheterna och tagit den första pilotordern i USA. Därefter kl. 9:30 hålls en webcast för media och aktiemarknad.

”Första leveransen av Zyntai och viktig inbrytning på den amerikanska marknaden.”

Crister Fritzson, vd

Årsredovisning 2022

Net Insight tecknar ramavtal med Tre Sverige för lansering av 5G

Net Insight har tecknat ett ramavtal med Tre Sverige för en bredare utbyggnad av Net Insights 5G-synkroniseringslösning i Tres mobilnät för att stödja deras fortsatta 5G-utbyggnad. Ramavtalet är värt ca 30 MSEK.

Läs vd-bloggen Open Insight

Välkommen till Open Insight, bloggen för dig som är investerare. Här får du veta mer om vårt erbjudande och marknadsläge, hur vi utvecklas, utmanas och växer.

I den här utgåvan av Open Insight kommer vi att tydliggöra vår kontinuerliga och stabila framgång inom 5G-synkronisering, ge en mer ingående översikt över våra strategiska partnerskap med både kunder och samarbetspartners, och hur dessa har och kommer att hjälpa oss att expandera i medievärdekedjan, fortsätta driva utvecklingen inom våra tillväxtområden för media och skapa mervärde för våra kunder.

Net Insight tecknar avtal om 220 MSEK med Türk Telekom inom synkronisering

Net Insight höll en webbsänd telefonkonferens den 2 november 2021.

Svensk TV-teknik ska synka 5G-nätet

Artikel i Elektroniktidningen i januari 2022 på sidorna 14-15.

IR-kontakt

Joakim Schedvins

CFO

Tyst period

Den period som börjar den första dagen i en månad då finansiell rapportering sker och pågår tills dess rapporten är publicerad.
Under denna period hålls inga möten med investerare eller finansanalytiker.

Investor Relations svarar på frågor som rör nya pressmeddelanden, övriga generella frågor skickas till Investor Relations via epost.

Läs mer om Net Insight

Våra senaste nyheter & evenemang, bloggar, kundcase, videos och mer i vårt resurscenter.

Ordlista hittar du här