Open Insight #3

Välkommen till den tredje upplagan av Open Insight, nyhetsbrevet där jag skriver direkt till dig som är intresserad av Net Insight. Vi är onekligen inne i en intensiv period för tillfället och trots att det bara var drygt en månad sedan det senaste brevet så har det hänt en hel del. Vi har bland annat presenterat resultatet för det tredje kvartalet, fastställt vår nya ledningsgrupp, lanserat den nya versionen av molnlösningen Nimbra Edge och vunnit viktiga kundaffärer.

Kvartalsresultat och ny ledning

Pandemin fortsätter att påverka marknaden och vår verksamhet, något som var tydligt i resultatet för det tredje kvartalet då omsättningen föll med cirka 15 procent. Nedgången på marknaden är en följd av pandemin och även om ingen vet exakt hur länge den påverkar oss, så kommer den att ha ett slut. Därför fortsätter vi satsa och vi genomför ett antal aktiviteter som kommer att ha stor betydelse för vår framtid. Som jag tidigare nämnt har vi tagit fram en långsiktig strategi där inriktningen är att fokusera på kärnverksamheten med målet att nå en långsiktigt lönsam tillväxt innan vi expanderar in på nya områden. Vi börjar se resultaten av vår accelererande produktutveckling i form av ett stort antal lanseringar. Vi kommer att arbeta vidare med att öka den interna effektiviteten, förbättra vårt kassaflöde och satsa på vår försäljning.

Jag är glad att ha kunnat utse Christer Bohm till Vice President Product Management med ansvar för produktplanering med syfte att stärka den övergripande konkurrenskraften för Nimbra- och Aperi-produkterna. Christer har lång erfarenhet av dessa områden och är dessutom en av grundarna av Net Insight. Med tillsättandet av Christer har jag nu skapat den ledningsgrupp som ska bygga Net Insight för framtiden.

En av de absolut viktigaste trenderna inom vår industri är den gradvisa övergången till molnbaserad produktion och distribution. Genom att flytta arbetsflöden till en molnmiljö kan kunder dra nytta av de stora effektivitets- och flexibilitetsvinster som detta innebär. Den flexibla molnmiljön gör det enklare att gå över till distans- och distribuerad produktion, möjliggör en kostnadseffektiv distribution även av smalare innehåll riktat mot en mindre publik samt ger en ökad flexibilitet vid val av distributionslösningar. Vår Nimbra Edge-lösning ger kunden möjlighet att dra nytta av fördelarna som en molnmiljö erbjuder eftersom den är byggd på öppna standarder och stödjer alla större transportprotokoll, exempelvis RIST, SRT, Zixi. Med Nimbra Edge kan kunden välja mellan privata eller publika molnlösningar eller använda hybrider och kan optimera tekniken efter sina egna specifika behov. Den inbyggda synkroniseringen, en funktion som finns i alla våra produkter, underlättar en flytt av produktion till mer effektiva distans- och distribuerade lösningar.

Prisbelönta lösningar

Den nya versionen av Nimbra Edge erbjuder ett antal andra intressanta funktioner. Ett exempel är funktionen för autentisering av innehåll som i korthet innebär att rättighetsägare och tjänsteleverantörer på ett mycket enkelt och säkert sätt kan publicera innehåll till slutanvändare i en molnmiljö. Det här tror vi är en intressant funktion för alla de företag som vill nå specifika målgrupper med innehåll som är riktat just mot dessa, något som kräver både flexibilitet och kostnadseffektivitet. Ett exempel är att det är enkelt att publicera exempelvis förhandstittar och annat lockmaterial på sociala medier för att dra in kunder till livesändningar.

En konkurrensfördel med Nimbra Edge är även vår prismodell där vi tar betalt per ström och därmed ger kunden möjlighet att i förväg beräkna sina kostnader och därmed också en god kostnadskontroll. Dessutom är prismodellen fördelaktig för strömmar med högre upplösning (HD, 4K) och den ger möjlighet att hantera kombinationer av strömmar med olika upplösningar utan extra kostnad.

En annan, och kanske avgörande fördel med Nimbra Edge är att den är kompatibel och integrerad med existerande Nimbra- och Aperi-plattformar. Och eftersom det finns uppskattningsvis 16 000 installerade Nimbra-enheter på marknaden så blir Nimbra Edge en del av ett stort befintligt ekosystem.

Läs mer här

Både Nimbra Edge och Aperi har precis vunnit pris, läs mer här

The Switch expanderar

Vi har senaste tiden sett ett antal exempel där tjänsteleverantörer valt Nimbra för att expandera kapaciteten i sina medianät. I förra numret av Open Insight nämnde jag affären med Tata Communications och i somras vann vi en liknande affär på vår hemmamarknad i Norden.

Oerhört glädjande är även att The Switch, en ledande aktör i Nordamerika och kund sedan länge, valt våra Nimbra-lösningar för att expandera sitt medianätverk i USA. Med hjälp av Nimbra 1060- och Nimbra 680-produkter kommer The Switch att bygga ett nytt 100Gbit nätverk mellan mediahus och sportarenor och erbjuda högre kapacitet och fler tjänster. Detta är den första av tre uppgraderingar, enligt The Switch själva, och vi arbetar på att det blir vi som levererar under hela resan. Behovet av ökad kapacitet är tydligt då TV-bolag, sportligor och företag konkurrerar mellan varandra om att ge sina kunder mer och bättre innehållsupplevelser, något som dessa nätverksutbyggnader är tydliga tecken på.

Läs mer här

Marknadstrender och vår förflyttning

Tydliga trender på marknaden är förflyttningen från hårdvara till mjukvara, från produkter till lösningar och från Capex till Opex. Kunderna finns på en marknad som visserligen växer och kräver investeringar, men som också är rörlig och svårbedömd, vilket gör att kunderna efterfrågar mer flexibilitet och kostnadskontroll

Även vi strävar mot att erbjuda mer av lösningar och mindre av produkter och vi ser gärna mer flexibla betalningsmodeller. Vi ska därför gå mot att i högre grad sälja mjukvarubaserade lösningar, snarare än fysiska enheter, och göra det med löpande betalningar där betalningen är för just nytta.

Kundernas köptröskel är lägre för att köpa lösningar med löpande betalningar, än för hårdvara med direktbetalning. Och för oss skulle löpande intäkter innebära en stabilare och mer förutsägbar intäktsström än traditionell försäljning, en stabilitet som kan ge oss ökad trygghet och underlätta investeringar i framtida produkter och tjänster.

Vi har påbörjat resan mot en större andel löpande intäkter, men vi vet idag inte hur snabbt förflyttningen kommer att ske eftersom vi har många längre avtal som stegvis ska förnyas. Men som en del av rörelsen mot en ökad andel återkommande betalningsflöden jobbar vi med en ny prismodell som vi börjar introducera under det första kvartalet nästa år. Förändringar av den här typen ska hanteras varsamt och därför sker implementeringen successivt och primärt för nya affärer och kunder. Detta är en lång resa men som jag är övertygad är positiv för våra kunder, för bolaget och för våra ägare.

God Jul!

2020 har varit och är ett exceptionellt år för alla; för branscher, företag och medarbetare och inte minst för alla familjer som har nära och kära som drabbats av pandemin. Jag hoppas dock att vi snart ser slutet på den här utmanande perioden och att det vi skapar efteråt är bättre än vad vi hade innan. Jag tycker att den nyvalde amerikanska presidentens motto är inspirerande och värt att ta på stort allvar: ”Build Back Better”. Vi på Net Insight hoppas på ett bättre 2021 och jag önskar dig som läser detta en så bra avslutning på det här utmanande året som är möjlig.