Board and Management

Home > Board & Management

Styrelsen

Gunilla Fransson
Gunilla FranssonOrdförande
Ordförande sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2008.
Född: 1960. Gunilla Fransson innehar en teknologie licentiat i kärnkemi från Kungliga Tekniska Högskolan. Gunilla Fransson var fram till 2016 medlem i Saab AB:s koncernledning. Gunilla har över 20 års erfarenhet från telekombranschen, bland annat från ett flertal ledande befattningar inom Ericssonkoncernen. Gunilla är styrelseledamot i Securitas AB, Trelleborg AB, Nederman AB, Eltel och ett par ickenoterade bolag, inklusive styrelseledamot i Dunkerstiftelserna. Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Aktieinnehav i Net Insight: 142 000 B-aktier.

Jan Barchan
Jan BarchanStyrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2015.
Född 1946. Jan Barchan är civilekonom och är vd i Briban Invest AB samt styrelseordförande i Nok9 AB. Styrelseledamot i Studsvik AB, Västraby Energi AB och Anbace Invest AB. Oberoende av bolaget och ledningen, beroende i förhållande till den största aktieägaren Briban Invest AB.

Aktieinnehav i Net Insight, via Briban Invest AB: 53 152 568 B-aktier.

Mathias Berg
Mathias BergStyrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2018.
Född 1975. Mathias Berg är civilekonom utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Mathias är vice vd och head of advertising Nordic på TV4 Media, del av Telia. Han har mer än 20 års erfarenhet från företag inom telekom- och mediebranschen som TDC, MTG och flera positioner inom TV4-gruppen. Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Aktieinnehav i Net Insight: 30 000 B-aktier.

Charlotta Falvin
Charlotta FalvinStyrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1966. Charlotta Falvin är civilekonom och har 20 års erfarenhet av olika chefspositioner inom IT- och telekombranschen med fokus på internationell affärsutveckling och organisationsutveckling. Charlotta Falvin är styrelseledamot i de börsnoterade bolagen Bure Equity, Boule Diagnostics, Invisio, Tobii, Tobii Dynavox och norska NEL ASA. Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Aktieinnehav i Net Insight: 0 aktier.

Cecilia de Leeuw
Cecilia de LeeuwStyrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2022.
Född: 1968. Cecilia är civilingenjör i Industriell Teknik och Management, Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. Nuvarande befattningar och andra väsentliga arbetsuppgifter: Vice President och Head of Industry Telecom & Consumer, Tietoevry. Styrelseledamot och ordförande i ersättningsutskottet för Kambi. Cecilia kom till Tietoevry från Ericsson 2018. Hos Ericsson hade hon olika ledande befattningar, senast som VP Sales i Kanada. Cecilia har mer än 25 års erfarenhet av komplex systemförsäljning, global produkthantering, inklusive befattningar för Ericsson i Asien och Nordamerika. Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Aktieinnehav i Net Insight: 0 aktier.

Torbjörn Wingårdh
Torbjörn WingårdhStyrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2022.
Född: 1964. Torbjörn har en civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet, CFO på RaySearch Laboratories AB (publ), CFO på Mycronic AB, CFO affärsområde Saab SDS och ledande befattningar inom Investor AB i Sverige och USA. Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Aktieinnehav i Net Insight: 250 000 B-aktier.

Stina Barchan
Stina BarchanPersonlig suppleant för Jan Barchan
Personlig suppleant sedan 2017.
Född 1977. Stina Barchan har studerat vid Lunds universitet och University College i London, fil.dr. Stina har många års erfarenhet av styrelsearbete och erfarenhet från valberedningsarbete från börsnoterade bolag. För närvarande är hon styrelseledamot i Briban Invest AB och i Stiftelsen Momentum Malmö. Oberoende av bolaget och ledningen, beroende i förhållande till den största aktieägaren Briban Invest AB.

Aktieinnehav i Net Insight: 0 aktier.

Koncernledning

Crister Fritzson
Crister FritzsonCEO
Född: 1961. Crister Fritzson är marknadsekonom och tillträdde som vd i april 2020, efter att ha varit styrelseledamot i Net Insight sedan 2013. Crister har över 15 års erfarenhet från telekombranschen och 10 år från mediabranschen och var tidigare vd och koncernchef för Teracom samt vd för Boxer. Crister kommer närmast från SJ AB där han var vd och koncernchef under 8 år. Crister är styrelseledamot i Green Cargo AB och styrelseordförande i Giwt Holding Oy.

Aktieinnehav i Net Insight: 11 732 000 B-aktier, varav 11 715 000 B-aktier via Wilda Go AB.

Teckningsoptioner: 400 000 (LTI 2020).

Joakim Schedvins
Joakim Schedvins CFO
Född: 1976. Joakim Schedvins har en magisterexamen i ekonomi från Luleå Universitet. Började på Net Insight i oktober 2020. Joakim har haft ett antal CFO-positioner inom olika branscher och kommer närmast från Cramo.

Aktieinnehav i Net Insight: 0 aktier.

Teckningsoptioner: 300 000 (LTI 2020).

Mårten Blixt
Mårten BlixtCCO
Född: 1975. Mårten Blixt har mer än 20 års erfarenhet från ledande internationella vd- och försäljningsroller inom mjukvaruoch IT-branschen. Nu senast kommer han från en position som regionchef Norden för Questback, en marknadsledande SaaSleverantör. Innan dess var han nordisk vd på globala mjukvaruoch IT-företaget Insight Technology Solutions. Mårten började på Net Insight i augusti 2020.

Aktieinnehav i Net Insight: 0 aktier.

Teckningsoptioner: 300 000 (LTI 2020).

Christer Bohm
Christer Bohm Vice President Product Management
Född: 1966. Christer Bohm har en doktorsexamen i telekommunikation från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Christer har över 20 års erfarenhet från olika roller inom media, telekom och datakom och är en av grundarna till Net Insight, anställd sedan 1997.

Aktieinnehav i Net Insight: 0 aktier.

Teckningsoptioner: 300 000 (LTI 2020).

Per Lindgren
Per LindgrenCTO
Född: 1967. Per Lindgren är Teknologie doktor i telekommunikation vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Per har, som en av grundarna till Net Insight, varit anställd sedan 1997. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat assisterande professor vid KTH.

Aktieinnehav i Net Insight:
400 000 A-aktier
1 000 000 B-aktier.

Teckningsoptioner: 300 000 (LTI 2020)

Ulrik Rohne
Ulrik RohneCOO
Född: 1967. Ulrik Rohne har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Har varit anställd på Net Insight sedan 2012 och har innan dess mångårig erfarenhet från produktutveckling inom olika branscher, främst från telekomoch mobilindustrin. Ulrik har tidigare haft ett antal ledande befattningar inom Ericsson och kommer närmast från Sony Ericsson där han var utvecklingschef för verksamheten i Stockholm.

Aktieinnehav i Net Insight: 0 aktier.

Teckningsoptioner: 300 000 (LTI 2020).