Styrelse och Ledning

Home » Styrelse och Ledning

Styrelsen

Anna Söderblom

Invald 2024. Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet.

Född 1963. Universitetsexamen i matematik från Lunds universitet och ekonomie doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande befattningar och andra väsentliga uppdrag: Lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, styrelse-ordförande i Proact IT Group AB samt styrelseledamot i Länsförsäkringar Liv AB, BTS Group AB, HAKI Safety AB, Dedicare AB och Webstep ASA.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Anna har tidigare varit investeringsansvarig på Industrifonden samt supportchef och marknadsdirektör på Microsoft Norden.

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Innehav i Net Insight:*
40 000 B-aktier.

Jan Barchan

Invald 2015. Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet

Född 1946. Civilekonom.

Nuvarande befattningar och andra väsentliga uppdrag: VD i Briban Invest AB samt styrelseordförande i Nok9 AB. Styrelseledamot i Studsvik AB, Västraby Energi AB, och Anbace Invest AB.

Oberoende av bolaget och ledningen, beroende i förhållande till den största aktieägaren Briban Invest AB.

Innehav i Net Insight (inkl. innehav genom kapitalförsäkring och Briban Invest AB):*
60 222 407 B-aktier.

Cecilia de Leeuw

Invald 2022. Styrelseledamot.

Född: 1968. Civilingenjör i Industriell Teknik och Management från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Nuvarande befattningar och andra väsentliga arbetsuppgifter: VD för C-RAD (publ).

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vice President och Head of Industry Telecom & Consumer för Tietoevry (publ). Innan dess Ericsson (publ), där Cecilia hade olika ledande befattningar. Över 25 års erfarenhet av komplex systemförsäljning, global produkthantering, inklusive uppdrag för Ericsson i Asien och Nordamerika.

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större aktieägare.

Innehav i Net Insight:*
26 500 B-aktier.

Torbjörn Wingårdh

Invald 2022. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1964. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande befattning: CFO på Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CFO på RaySearch Laboratories AB (publ), CFO på Mycronic AB (publ), CFO affärsområde Saab SDS och ledande befattningar inom Investor AB i Sverige och USA.

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Innehav i Net Insight:*
250 000 B-aktier.

Karl Thedéen

Invald 2023. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1963. Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: VD på Outpost24 AB, styrelseledamot i Smartoptics AS (publ).

Tidigare erfarenhet, VD på Edgeware AB (publ), Affärområdeschef Infinera Inc (publ), VD på Transmode AB (publ), styrelseledamot i Semcon AB samt ledande befattningar inom Ericssonkoncernen.

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Innehav i Net Insight:*
40 000 B-aktier.

Axel Barchan

Invald 2023. Personlig suppleant för Jan Barchan

Född 1993. Kandidatexamen i ekonomi, Lunds universitet och studier vid McGill University i Montreal, Kanada.

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Investment manager på Briban Invest. Styrelseledamot i Briban Invest AB, Utvecklingsaktiebolaget Laburnum, Fastighets Aktiebolaget Trianon, Nok9 AB samt Finansia.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Investment Bankning på Carnegie.

Oberoende av bolaget och ledningen, beroende i förhållande till den största aktieägaren Briban Invest AB.

Innehav i Net Insight:*
58 112 402 B-aktier genom Briban Invest AB.

Koncernledning

Crister Fritzson

CEO

Född: 1961. Marknadsekonom.

VD sedan april 2020, efter att ha varit styrelseledamot i Net Insight sedan 2013.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Green Cargo AB och styrelseordförande i Giwt Holding Oytyrelseledamot i Green Cargo AB och styrelseordförande i Giwt Holding Oy.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Över 15 års erfarenhet från telekombranschen och 10 år från mediabranschen och var tidigare vd och koncernchef för Teracom samt vd för Boxer. Kommer närmast från SJ AB där han var vd och koncernchef under 8 år.

Innehav i Net Insight:*
7 172 166 B-aktier, varav 6 755 166 B-aktier via Wilda Go AB.
400 000 teckningsoptioner (LTI 2022).

Annika Muskantor

Interim CFO

Född: 1966. Master i Business Administration (MBA) från Kellogg Graduate School of Management i Chicago, USA, Bachelor or Arts (BA) in Economics and German från Northwestern University, Chicago, USA.

Utsågs till interim CFO i mars 2024.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet från ett brett spektrum av branscher. Under de senaste 20 åren har hon varit interim CFO för flera börsnoterade och privatägda företag som Ganni AS and Oncopeptides AB, Bisnode, eBay, MMG Turner Broadcasting och Zodiak Media.

Innehav i Net Insight:*
0

Mårten Blixt

CCO

Född: 1975.

CCO sedan augusti 2020.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mer än 20 års erfarenhet från ledande internationella vd- och försäljningsroller inom mjukvaruoch IT-branschen. Senast regionchef Norden för Questback, en marknadsledande SaaSleverantör. Innan dess nordisk vd på globala mjukvaru och IT-företaget Insight Technology Solutions.

Innehav i Net Insight:*
150 000 B-aktier.
50 000 teckningsoptioner (LTI 2022).

Christer Bohm

Vice President Product Management

Född: 1966. Doktorsexamen i telekommunikation från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

En av grundarna till Net Insight, anställd sedan 1997.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Över 20 års erfarenhet från olika roller inom media, telekom och datakom.

Innehav i Net Insight:*
10 000 B-aktier.
50 000 teckningsoptioner (LTI 2022).

Per Lindgren

Group CTO och Head of Sync

Född: 1967. Teknologie doktor i telekommunikation vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

En av grundarna till Net Insight, anställd sedan 1997 och haft olika ledande roller inom teknik, produkt och affärsutveckling.

Innehav i Net Insight:*
400 000 A-aktier
1 220 000 B-aktier
250 000 teckningsoptioner (LTI 2022)

Ulrik Rohne

COO och CTO Media

Född: 1967. Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Anställd på Net Insight sedan 2012.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från produktutveckling inom olika branscher, främst från telekom- och mobilindustrin. Ulrik har tidigare haft ett antal ledande befattningar inom Ericsson och kommer närmast från Sony Ericsson där han var utvecklingschef för verksamheten i Stockholm.

Innehav i Net Insight:*
0 aktier
50 000 teckningsoptioner (LTI 2022).

Mats Herolf

VP R&D

Född: 1972. Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Anställd på Net Insight sedan 2004 och arbetat i många olika roller. Senast som ansvarig för utvecklingsavdelningen i Stockholm.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Har tidigare arbetat för Cisco Systems.

Innehav i Net Insight:*
100 000 B-aktier.
100 000 teckningsoptioner (LTI 2022).

Tove Bylund

CHRO

Född: 1980. Master i Human Resource Management från Université de Créteil i Paris.

Anställd på Net Insight sedan januari 2023.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 15 års erfarenhet av brett HR-arbete och kommer närmast från Wise Consulting i olika globala och seniora roller bl.a. på Ericsson och H&M. Dessförinnan erfarenhet från bland annat Teracom och Capgemini Consulting.

Innehav i Net Insight:*
0

*Uppgifterna om innehav i Net Insight återspeglar innehavet per den 8 maj 2024 och inkluderar även innehav av närstående personer och innehav i kapitalförsäkring. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter förutnämnda datum.