Styrelse och Ledning

Home » Styrelse och Ledning

Styrelsen

Gunilla Fransson

Ordförande

Invald 2008.
Född: 1960. Gunilla Fransson innehar en teknologie licentiat i kärnkemi från Kungliga Tekniska Högskolan. Gunilla Fransson var fram till 2016 medlem i Saab AB:s koncernledning. Gunilla har över 20 års erfarenhet från telekombranschen, bland annat från ett flertal ledande befattningar inom Ericssonkoncernen. Gunilla är styrelseledamot i Securitas AB, Trelleborg AB, Nederman AB, Eltel och ett par ickenoterade bolag, inklusive styrelseledamot i Dunkerstiftelserna. Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Aktieinnehav i Net Insight: 142 000 B-aktier.

Jan Barchan

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1946. Jan Barchan är civilekonom och är VD i Briban Invest AB samt styrelseordförande i Nok9 AB. Styrelseledamot i Studsvik AB, Västraby Energi AB, och Anbace Invest AB. Oberoende av bolaget och ledningen, beroende i förhållande till den största aktieägaren Briban Invest AB.

Aktieinnehav i Net Insight (inkl. innehav genom kapitalförsäkring och Briban Invest AB): 55,262,573 B-aktier.

Cecilia de Leeuw

Styrelseledamot

Styrelsemedlem sedan 2022.

Född: 1968. Cecilia har en civilingenjörsexamen i Industriell Teknik och Management från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet. Nuvarande befattningar och andra väsentliga arbetsuppgifter: VD för C-RAD (publ) sedan december 2022. Styrelseledamot och ordförande i ersättningsutskottet för Kambi. Innan Cecilia började på C-RAD var hon Vice President och Head of Industry Telecom & Consumer för Tietoevry (publ). Innan dess var hon på Ericsson (publ), där hon hade olika ledande befattningar. Cecilia har över 25 års erfarenhet av komplex systemförsäljning, global produkthantering, inklusive uppdrag för Ericsson i Asien och Nordamerika. Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Net Insight: 26,500 aktier.

Torbjörn Wingårdh

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022. Född: 1964. Torbjörn har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Nuvarande befattning: CFO på Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet: CFO på RaySearch Laboratories AB (publ), CFO på Mycronic AB (publ), CFO affärsområde Saab SDS och ledande befattningar inom Investor AB i Sverige och USA. Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Aktieinnehav i Net Insight: 250 000 B-aktier.

Karl Thedéen

Styrelseledamot

Invald 2023 .
Född: 1963. Karl Thedéen innehar en civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: VD på Outpost24 AB, styrelseledamot i Smartoptics AS (publ). Tidigare erfarenhet, VD på Edgeware AB (publ), Affärområdeschef Infinera Inc (publ), VD på Transmode AB (publ), styrelseledamot i Semcon AB samt ledande befattningar inom Ericssonkoncernen. Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Innehav i Net Insight: 40 000 B-aktier.

Axel Barchan

Personlig suppleant för Jan Barchan

Född 1993.

Kandidatexamen i ekonomi, Lunds universitet och studier vid McGill University i Montreal, Kanada. Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Investment manager på Briban Invest. Styrelseledamot i Briban Invest AB, Utvecklingsaktiebolaget Laburnum, Fastighets Aktiebolaget Trianon, Nok9 AB samt Finansia. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Axel har tidigare erfarenhet från Investment Bankning på Carnegie. Oberoende av bolaget och ledningen, beroende i förhållande till den största aktieägaren Briban Invest AB.

Innehav i Net Insight: 53 152 568 B-aktier genom Briban Invest AB.

Koncernledning

Crister Fritzson

CEO

Född: 1961. Crister Fritzson är marknadsekonom och tillträdde som vd i april 2020, efter att ha varit styrelseledamot i Net Insight sedan 2013. Crister har över 15 års erfarenhet från telekombranschen och 10 år från mediabranschen och var tidigare vd och koncernchef för Teracom samt vd för Boxer. Crister kommer närmast från SJ AB där han var vd och koncernchef under 8 år. Crister är styrelseledamot i Green Cargo AB och styrelseordförande i Giwt Holding Oy.

Aktieinnehav i Net Insight: 12 132 000 B-aktier, varav 11 715 000 B-aktier via Wilda Go AB.

Teckningsoptioner: 400 000 (LTI 2022).

Joakim Schedvins

CFO

Född: 1976. Joakim Schedvins har en magisterexamen i ekonomi från Luleå Universitet. Började på Net Insight i oktober 2020. Joakim har haft ett antal CFO-positioner inom olika branscher och kommer närmast från Cramo.

Aktieinnehav i Net Insight: 20 000 aktier.

Teckningsoptioner: 50 000 (LTI 2022).

Mårten Blixt

CCO

Född: 1975. Mårten Blixt har mer än 20 års erfarenhet från ledande internationella vd- och försäljningsroller inom mjukvaruoch IT-branschen. Nu senast kommer han från en position som regionchef Norden för Questback, en marknadsledande SaaSleverantör. Innan dess var han nordisk vd på globala mjukvaruoch IT-företaget Insight Technology Solutions. Mårten började på Net Insight i augusti 2020.

Aktieinnehav i Net Insight: 270 000 B-aktier.

Teckningsoptioner: 50 000 (LTI 2022).

Christer Bohm

Vice President Product Management

Född: 1966. Christer Bohm har en doktorsexamen i telekommunikation från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Christer har över 20 års erfarenhet från olika roller inom media, telekom och datakom och är en av grundarna till Net Insight, anställd sedan 1997.

Aktieinnehav i Net Insight: 10 000 B-aktier.

Teckningsoptioner: 50 000 (LTI 2022).

Per Lindgren

Group CTO och Head of Sync

Född: 1967. Per Lindgren är Teknologie doktor i telekommunikation vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Per har, som en av grundarna till Net Insight, varit anställd sedan 1997. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat assisterande professor vid KTH.

Aktieinnehav i Net Insight:
400 000 A-aktier
1 220 000 B-aktier

Teckningsoptioner: 250 000 (LTI 2022)

Ulrik Rohne

COO och CTO Media

Född: 1967. Ulrik Rohne har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Har varit anställd på Net Insight sedan 2012 och har innan dess mångårig erfarenhet från produktutveckling inom olika branscher, främst från telekomoch mobilindustrin. Ulrik har tidigare haft ett antal ledande befattningar inom Ericsson och kommer närmast från Sony Ericsson där han var utvecklingschef för verksamheten i Stockholm.

Aktieinnehav i Net Insight: 0 aktier.

Teckningsoptioner: 50 000 (LTI 2022).

Mats Herolf

VP R&D

Född: 1972. Mats Herolf har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mats har varit anställd på Net Insight sedan 2004 och arbetat i många olika roller. Senast som ansvarig för utvecklingsavdelningen i Stockholm. Mats har tidigare arbetat för Cisco Systems.

Aktieinnehav i Net Insight: 185 000 aktier.

Teckningsoptioner: 100 000 (LTI 2022).

Tove Bylund

CHRO

Född: 1980. Tove Bylund har en master i Human Resource Management från Université de Créteil i Paris. Tove har 15 års erfarenhet av brett HR-arbete och kommer närmast från Wise Consulting där hon haft olika globala och seniora roller bl.a. på Ericsson och H&M. Dessförinnan har hon erfarenhet från bland annat Teracom och Capgemini Consulting. Tove började på Net Insight i januari 2023.

Aktieinnehav i Net Insight: 0 aktier.

Teckningsoptioner: 0