Open Insight #11

,

Välkommen till Open Insight, bloggen för dig som är investerare. Här får du veta mer om vårt erbjudande och marknadsläge, hur vi utvecklas, utmanas och växer.

Det starka kvartalet som vi inlett året med är en klar indikation på att vi levererar på vår strategi och har en stark drivkraft i bolaget i en generellt osäker värld. Det är också en effekt av vårt konkurrenskraftiga erbjudande, hårda arbete med att stärka säljorganisationen, intensifiera vår marknadsbearbetning samt förmåga att hjälpa och stödja kunderna att utveckla sin affär.

Under mars har jag haft glädjen att få resa runt i USA och Kanada och träffa stora mediabolag och tjänsteleverantörer som gett oss positivt gensvar på våra nya produkter – ytterligare ett kvitto att vi är på rätt väg. I det här numret delar jag mina erfarenheter och intryck.

Den efterlängtade branschmässan NAB i Las Vegas visade på ett stort intresse för hela vår portfölj, särskilt cloudbaserade Nimbra Edge där enkelhet i användning, säkerhet samt migration från satellit till moln var de områden som diskuterades mest.

Drivkrafter i marknaden 

Min resa till USA och Kanada gav många intryck och reflektioner. På mediamarknaden kan jag se några övergripande trender för tv-bolag och tjänsteleverantörer. För tv-bolag sker en stark konsolidering och centrering av innehåll och distribution där exempelvis WarnerMedia och Discovery går ihop och skapar Warner Bros Discovery. Jag ser även att företag med plattformar för streamade tjänster breddar sitt innehåll för att skapa större ”stickiness” på innehållet som dem levererar. Till exempel utökar Netflix sitt utbud med större andel liveinnehåll och Prime erbjuder mer liveinnehåll och sport. Vi har även bolag som NENT Group (Nordic Entertainment Group) som både utökar mängden innehåll och har som mål att finnas i 14 europeiska länder, från dagens nordiska verksamhet.

För tjänsteleverantörer sker en förflyttning mot att expandera till att bli globala eller stärka sin globala närvaro. Exempelvis tittar spelare som Tata på att stärka sin närvaro ytterligare i bland annat USA, och Telstra Australian expanderar för att bli ännu starkare på en global marknad. Mottrenden är tjänsteleverantörer som istället stärker sig regionalt och lämnar sin globala footprint. Många företag breddar sitt innehåll med bland annat produktion. Här har vi exempelvis The Switch som med sitt molnerbjudande MIMiC – där Nimbra Edge ingår – gått från att fokusera på distribution till att komplettera med tjänster inom just produktion.

Högt tryck på NAB-mässan i Vegas  

Efter över två år av inställda mässor var det efterlängtat för oss och alla kunder att i april äntligen träffas på den årliga branschmässan NAB (National Association of Broadcasters) i Las Vegas, USA. Montern var välbesökt och vi är oerhört glada att få ha träffat så många kunder, både befintliga och nya och över det stora intresset för våra erbjudanden.

Positiv respons på lösningar och demos

Fokus var på tre delar där den första var vår nya komprimeringslösning JPEG XS med hög kvalitet och ultralåg fördröjning som framförallt är viktig för vår lösning inom distansproduktion. Vår JPEG XS-lösning släpptes till kund i vintras och användes bland annat i vinterspelen i Kina.

Den andra var på vårt lösningsområde Cloud där vår cloudprodukt Nimbra Edge stod i rampljuset med sin öppenhet och enkelhet att använda. Vi hade många diskussioner kring att använda Nimbra Edge för primärdistribution istället för satellit, men vi demonstrerade även live tillsammans med vår partner Simplylive hur Nimbra Edge kan ta in strömmar till en distansproduktion i molnet för att sedan distribuera vidare till rättighetshavare.

Den tredje delen var på IP Gateway som är vår nya satsning för IP-baserade nätverk samt lanseringen av IP Media Trust Boundary, en nödvändig säkerhetsfunktion för mediatrafik i öppna IP-nät som vi utvecklat och bland annat levererat till Red Bee. I vår IP Media Trust Boundary-funktion har vi lagt in nya funktioner som möjliggör full kontroll av enskilda videoströmmar. Den underlättar även transport mellan olika IP-kundnätverk, något som är kritiskt för alla större framtida IP-medianätverk.

Demostationerna gick varma. Mest efterfrågat var Nimbra Edge där vi även visade hur enkelt vi kan integrera kodare från tredjepartsleverantörer tätt följt av IP Media Trust Boundary med dess sofistikerade kontroll av enskilda mediaströmmar.Andra populära demos var vår robusta och kraftfulla IP-mediaplatform Nimbra 1060, som klarar kapaciteter på upp till multipla 100 Gb/s, vår öppna IP Gateway Aperi som går att använda för säkerhetshantering av öppna nät, samt vår plattform för Internetkontribution, Nimbra 400, som vunnit pris för sin enkelhet att använda och som numera är helt integrerad med Nimbra Edge.

Vår synk-lösning löser många utmaningar   

Att bygga mobilnät är komplext och kraven på funktion, säkerhet och tillförlitlighet är höga. Då näten går mot en molnarkitektur med ökad virtualisering är det viktigt att våra produkter och lösningar passar väl in – både i dagens och framtidens nät.

Lägre kostnader och snabbare 5G-utrullning

Synkronisering är en förutsättning för att mobilnäten ska fungera och en av de största utmaningarna som operatörerna har för att kunna bygga högkvalitativa och lönsamma 5G-nät. Vår nya synk-lösning för 5G har många fördelar.

Den största är att vi separerar synkronisering från operatörens transportutrustning. Istället för att behöva ta hänsyn till synk i varenda enskild del av nätet kan man bygga den som en nätverksfunktion som alla andra. Detta gör att synkroniseringen kan optimeras separat från transportskiktet och på samma sätt kan transportnätet optimeras utan hänsyn till synkkraven. En annan fördel är att man kan återanvända befintlig utrustning i delar av nätet som inte behöver uppdateras och på så sätt undvika kostnader i 5G-utrullningen.

Målgrupp och bearbetning

Den primära målgruppen för vår synkroniseringslösning är mobiloperatörer. Vi har utifrån världens närmare 800 operatörer identifierat en initial målgrupp om ett 50-tal, främst i Europa och Asien (exklusive Kina), som vi nu bearbetar. Målgruppen fokuserar vi på som ett första steg och den kommer efter hand att utökas. Just nu har vi 5 POC:ar och tester igång ute hos kunder där gensvaret har varit positivt. De flesta operatörer befinner sig i det första steget av utrullningen inom ett fåtal storstäder. Utmaningarna med tidssynk ligger i nästa steg i de nationella utrullningarna över stora avstånd och över existerande nätverk. Erfarenheten och förståelsen kring utmaningarna med tidssynk är mycket olika mellan operatörer och vi kommer ofta in i en konsulterande roll för att beskriva problem och lösningar. Det beror på att man tidigare för 3G och 4G främst använt GPS-bundna lösningar och att tidssynk inte varit en så viktig funktion i nätet. Förståelsen och insikten av hur kritisk tidssynk är för 5G har dock ökat kraftigt sista året och den geopolitiska situationen har också tydliggjort behovet av en GPS-oberoende synklösning. Att de större nationella utrullningarna, där vår lösning passar bäst, ligger lite längre fram i tiden passar oss ganska bra och ger oss möjlighet att bredda kunskapen om vår lösning samt kostnadsoptimera plattformen för 5G.

Övergången från satellit till cloud skapar tillväxtmöjligheter

Som vi berättat om i Open Insight #7 ser vi att mediatransporter som idag sker via satellit inom en överskådlig framtid kommer att börja flyttas över till molnet, både på grund av kostnadsfördelarna men också för skalbarheten. Vi gör bedömningen att denna trend kommer att öka, vilket skapar en tillväxtpotential för bolaget.

Satellit har tidigare använts för bland annat tv-kanaldistribution, något som idag kan ersättas med cloudprodukter som vår Nimbra Edge. Då frekvensband som i många länder används av tv-bolag för kontribution och distribution istället kommer att användas för 5G-mobiltäckning behöver dessa tv-bolag byta till andra alternativ som internet och IP.

Vad gör Nimbra Edge så konkurrenskraftig?

Vår egen cloudlösning Nimbra Edge väcker uppmärksamhet för sin öppenhet mot olika cloud och protokoll, enkelhet att använda och integrera mot tredjepartsutrustning samt goda förmåga att säkert överföra mediaströmmar. Vi jobbar nära dom stora kunderna för att anpassa vår produkt till marknaden och kundernas behov. Utvecklingen fortgår enligt plan och vi introducerar ny funktionalitet löpande där den senaste handlar om värdeskapande (VAS)-funktioner för skydd av strömmar och hantering av multiströmformat för distribution.

Årsredovisning 2021 publicerad  

Vår Årsredovisning för 2021 publicerades den 22 april och finns nu tillgänglig på vår webbplats. I den kan du bland annat läsa om årets höjdpunkter, finansiellt utfall, marknadstrender och våra strategiska initiativ. För att öka läsbarheten och göra det lättare att navigera runt bland avsnitten har vi gjort om den till ett webbanpassat, liggande format med interaktiv funktion.

Läs Årsredovisningen här

Vi vill höra din åsikt!

Vi vill gärna bli bättre och höra vad du tycker om Open Insight. Du kommer därför att få en enkät skickad till dig inom kort. Din åsikt är värdefull och vi uppskattar om du har chans att svara.

Crister Fritzson,

VD Net Insight