Open Insight #9

,

Välkommen till Open Insight, bloggen för dig som är investerare. Här får du veta mer om vårt erbjudande och marknadsläge, hur vi utvecklas, utmanas och växer.

Ett samarbetsavtal om 220 MSEK med en av Europas största mobiloperatörer Türk Telekom – en bra start på månaden som sedan följdes upp med en Q3-rapport som intäktsmässigt är det starkaste kvartalet sedan Q2 2019.

Avtalet med Türk Telekom är vår enskilt största order någonsin och en milstolpe i vår historia. Dessutom inom området synkronisering där vi har spetskompetens, men också avancerad bakgrundsteknologi. Nu ska vi ta fram en produkt anpassad för 5G som öppnar upp en ny marknad och en mängd möjligheter.

Vi ägnar större delen av detta nummer åt att beskriva affären och avtalet, produkten och dess fördelar samt utsikter framåt. Vi berättar om vårt långa och givande samarbete med Türk Telekom, men också om vårt fortsatt starka fokus på Media Networks.

Vi visar återigen en stark förmåga att omvandla vår spetskompetens till attraktiva globala produkter, vilket baseras på vår höga tekniska kompetens och kunskap om marknaden och kundernas krav. Det genomsyrar allt vi gör, oavsett om vi lanserar helt nya produkter inom 5G-synkronisering, eller utvecklar nya lösningar och funktioner inom Media Networks.

Avtalets utformning 

Avtalet med Türk Telekom innebär att vi etablerar ett nytt erbjudande inom synkronisering, vilket öppnar upp en ny stor marknad för oss. I avtalet värt 220 MSEK får vi i inledningsskedet 55 MSEK för investering i produktutveckling och en initial order om 25 MSEK av befintliga produkter som kommer att börja levereras redan i år. Resterande order av en helt nyutvecklad produkt för 5G kommer att börja levereras i slutet av 2023 och vara färdiglevererad 2026. Vi kommer att marknadsföra och sälja den nya produkten till operatörer globalt. Enligt avtalet får vi två förskottsbetalningar, en i Q2 2022 och en i Q4 2022 på vardera 20 MSEK.

Ny 5G-produkt ger lägre kostnader för telekomoperatörer

Synkronisering i 5G-nät kräver upp till 20 gånger större noggrannhet än synkronisering i 3G- och 4G-nät. Idag sker det främst via satellitsystem som GPS, men att förlita sig på denna typ av system ger sämre säkerhet och tillförlitlighet då signalerna avsiktligt eller oavsiktligt kan störas ut. Sverige har i sina frekvensupphandlingar fört diskussioner och fattat beslut om att man måste ha ett alternativ till GPS, ett exempel som även diskuterats i andra länder.

Vår lösning erbjuder unika fördelar då den är GPS-oberoende och kan hantera tidssynkronisering över existerande nätverk. Det innebär att utrullningen av 5G kan ske utan att behöva byta ut eller uppgradera existerande noder i näten, vilket ger signifikant lägre kostnader för operatörer.

Årlig uppskattad totalmarknad för 5G-synk på över 1 miljard USD

Enligt en rapport som A.T. Kearney tagit fram i april 2020 utgör synkronisering 3–5% av den totala investeringen för utrullning av 5G i jämförelse med 0,2–1% för 4G. Vi gör bedömningen att det finns en stor totalmarknad för 5G-synkronisering med ett framtida värde som år 2026 kommer att nå över 1 miljard USD per år. Det öppnar upp ett nytt segment för oss på en stor och starkt växande marknad.

Öppnar upp nya möjligheter  

Avtalet skapar en mängd möjligheter som stärker hela vårt bolag. Först och främst har vi startat ett omfattande och spännande arbete med att skapa en helt ny produkt anpassad för 5G. Vi får chans att implementera produkten i Türk Telekoms nät och ser givetvis mycket positivt på att få tekniken bekräftad av en så stor aktör på telekommarknaden. Som ett nästa steg kommer vi även att kunna använda vår grundteknologi, kunskap och erfarenhet inom synkronisering även på andra marknader, men fokus ligger först på 5G.

Långt och givande samarbete avgörande för att utveckla tekniken 

Vi kommer att utveckla produkten med hjälp av vår bakgrundsteknologi, spetskompetens och erfarenhet inom synkronisering och tillsammans med Türk Telekoms kunskap anpassa den för 5G-användning.

Vårt långa och givande samarbete med Türk Telekom har varit avgörande för att kunna utveckla tekniken och anpassa den för mobiloperatörsnät. Samarbetet gör det möjligt för oss att bredda vår affär inom en av våra kärnkompetenser, synkronisering och avtalet bekräftar tydligt tekniken.

Türk Telekom är en av de största operatörerna i Europa med goda kontakter, ett stark teknisk renommé och möjligheter att beskriva hur de har designat nätet och använt vår teknologi.

Fortsatt starkt fokus på Media Networks 

Under 2021 har vi accelererat vår produktutveckling inom medianät och ligger i startgroparna för att lansera vår lösning för JPEG XS, den nya standarden inom videokomprimering med extremt låg fördröjning. Under 2022 fortsätter vi att öka investeringarna och breddar vårt erbjudande inom IP-baserade produkter. I takt med att efterfrågan på molnbaserade tjänster ökar lanserar vi fler IP-funktioner som skapar en mer flexibel hantering av video, audio och andra mediaflöden inom distans- och liveproduktion. 

Nordamerikanska The Switch som varit en kund till oss sedan länge lanserade i augusti sin molnbaserade tjänst MIMiC Transmission, helt baserad på vår Nimbra Edge. Det är ytterligare bevis på att vår marknadsledande Edge-lösning är tillförlitlig och levererar där kraven är höga. 

Läs mer i vår nya case study 

I vintras skapade Red Bee Media och Net Insight tillsammans världens första 100GbE IP Media Trust Boundary-lösning som stödjer arbetsflöden för industristandarder som ST 2022 och ST 2110. 

Läs mer i vår nya case study 

Flera steg framåt på vår tillväxtresa 

Att få vara del av vår tillväxtresa är oerhört roligt. Tack vare stor innovationskraft och ett stort engagemang från våra medarbetare har vi byggt upp ett förtroendekapital som nu bekräftats av marknaden. Affären har gjorts möjlig med hjälp av den teknologigrund som vi tidigare skapat och som lett fram till vår position idag.

Jag ser fram emot en fortsatt intressant resa!

Crister Fritzson, vd Net Insight