Open Insight #8

Välkommen till Open Insight, bloggen för dig som är investerare. Här får du veta mer om vårt erbjudande och marknadsläge, hur vi utvecklas, utmanas och växer. Bloggen fyller i dagarna 1 år och vi glädjer oss åt att så många är intresserade av vår resa. 

Att Duplantis tog historiskt guld vid OS i Tokyo har knappast gått någon förbi och vi kan stoltsera med att Net Insight återigen var en del av lösningen som gjort livesändningarna möjliga. Jag är även stolt över att vår molnbaserade Nimbra Edge-lösning vann första pris i katerorin Best Network Delivery Technology i det prestigefyllda CSI Awards. Detta är ytterligare bevis på att vår marknadsledande utrustning är tillförlitlig och levererar där kraven är höga. 

I det här numret fördjupar vi oss i den nya standard för videokomprimering som vi investerat i och att vi nu kan erbjuda branschens bredaste produktportfölj. Det ökar vår konkurrenskraft och kommer att ge oss nya affärer. Under året har bland annat det brittiska mediatjänsteföretaget Red Bee samt den statliga italienska broadcastern RAS valt att uppgradera sina nät med Nimbra-produkter. 

Vi berättar också om det positiva resultatet under första halvåret 2021 där ser vi en ökning i kundernas investeringsvilja, och om den viktiga Aperi-ordern som till största del kommer att levereras under det tredje kvartalet 2021.  

Intresset från marknaden för vår tidssynklösning för 5G och andra kritiska nätverk är fortsatt stort. Vi fortsätter att utveckla lösningen och har utfört ytterligare kundtester med positivt resultat.  

Strategiska initiativ ger fortsatt tillväxttrend

Under första halvåret 2021 ser vi en ökning i kundernas vilja att investera även om marknaden är fortsatt påverkad av Covid-19. Efter en försiktig start på året ökade vi omsättningen och rörelseresultatet jämfört med motsvarande kvartal 2020. Q2 var det tredje kvartalet i rad med tillväxt jämfört med samma period föregående år.  

Positivt kassaflöde 

En viktig del i arbetet har varit att skapa ett positivt kassaflöde där vi bland annat fokuserat på att reducera Net Working Capital (NWC), exempelvis genom att sänkta antal dagar i genomsnitt som våra kundfordringar varit utestående. Det har gett effekt och under Q2 uppgick vårt kassaflöde för koncernen till 16,7 MSEK (-10,3).  

Ökad nettoomsättning 

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 172,0 MSEK, en ökning med 4,7% jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valutaeffekter var ökningen 12,4%. En viktig affär under Q2 är vår nyckelorder för Aperi. Detta är den hittills största ordern sedan förvärvet och ett bevis på hur konkurrenskraftig vår breda IP-produktportfölj är.

Investeringar i IP-produkter ger attraktiv roadmap 

Vi kan nu se att våra investeringar i IP-baserade produkter börjar ge effekt. Vi har tidigare berättat om vår accelererade produktutveckling där ett av resultaten är vår lösning för den nya standarden JPEG-XS inom videokomprimering som är anpassad för hög kvalitet och låg fördröjning. Redan nu i Q4 2021 lanserar vi den första JPEG-XS-lösningen för distribution till några av världens största sportevenemang.  

Ytterligare funktionalitet inom ST 2110-teknologin – som möjliggör en mer flexibel hantering av video, ljud och andra mediaflöden inom distans- och liveproduktion – kommer att lanseras under 2022.  

Förvärvet av Aperis produktportfölj är en del i vår strategi att erbjuda öppna, automatiserade och standardiserade IP-lösningar till alla slags nätverk. Sedan dess har vi fokuserat på att integrera Aperi i vårt erbjudande.   

Redan i juli 2021 fick Net Insight den första stora ordern sedan Aperi-förvärvet. Ordern som är värd ca 9 MSEK lades av en ledande nordamerikansk nätoperatör för deras mediatjänstenät och kommer till största del att levereras under det tredje kvartalet 2021.  

Ordern är ett tydligt bevis på hur konkurrenskraftig vår nya IP-produktportfölj är. Tillsammans med vår attraktiva roadmap ger den oss en stark position på marknaden framåt. Genom våra satsningar kan vi adressera en bredare marknad och nå kunder som har eller vill investera i en IP-infrastruktur.  

Fortsatt stort intresse för vår tidssynk-lösning

Vi har efter sommaren gjort ytterligare kundtester av vår synklösning i mobilnätverk och har i nära kundrelationer fortsatt utveckla och optimera lösningen för mobila 5G nät. 

Lösningen erbjuder unika fördelar då den GPS-oberoende kan distribuera tidssynk över existerande IP nätverk utan att uppgradera samtliga noder i näten. Den fungerar även över hyrd nätkapacitet och mikrovågslänkar. Utöver en ökad tillförlitlighet ger det operatörerna stora kostnadsbesparingar på deras totala 5G-investeringar.  

Open Insight #5 berättade vi om Vinnova-rapporten som tagits emot mycket väl av många operatörer och fungerat som en viktig ögonöppnare, vilket lett till många nya kund och partnerdiskussioner. Intresset för lösningen är stort och vi är inbjudna att presentera den närmare vid världens största synkroniseringskonferens International Timing and Sync Forum (ITSF) i Brighton i november. 

Ett exempel på en kund som tidigt bestämde sig för att använda vår synklösning för GPS-fri tidssynkronisering i ett TV nät är det statliga TV-bolaget Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) i Sydtyrolen i norra Italien. De har varit vår kund sedan 2007 och valde nyligen att uppgradera med näthanterings-systemet Nimbra Vision för att få utökad funktionalitet.  

Läs mer om RAS här   

Från kontribution till distribution – en positiv trend som fortsätter 

Vi skiljer mellan kontribution, att distribuera enskilda evenemang som en fotbollsmatch från arenan till tv-bolaget, och primärdistribution som handlar om tv-bolagens distribution av matchen till kabeltv-företag som exempelvis ComHem och Boxer eller andra rättighetsinnehavare i andra länder. 

Majoriteten av primärdistribution och kontribution sker idag via satellit och övrig trafik via dedikerade medianät. Inom en överskådlig framtid ser vi att dagens mediatransporter via satellit kommer att börja flyttas över till cloud, en positiv trend som bara kommer att fortsätta. 

Tack vare kostnadsfördelarna och skalbarheten med cloud ser vi att en ökad del av satellitmarknaden de närmaste åren kommer att flyttas in i molnet, vilket skapar en stor tillväxtpotential för Net Insight med Nimbra Edge. 

Med den kunskap som vi byggt upp inom cloud under de senaste åren och de produkter vi nu lanserar har vi möjligheter att ta en del av satellitmarknaden. Vi fortsätter att investera i utveckling av vår cloud-plattform Edge och fokuserar på att lägga resurser på befintliga och nya kunder inom satellitdistribution.  

Net Insight vid Sommar-OS i Tokyo 2021 

Net Insights lösningar har återigen varit en viktig del i livesändningarna vid ett olympiskt spel, den här gången vid Sommar-OS i Tokyo som gick av stapeln i juli och augusti 2021. Vi tillhandahöll förstklassig internationell anslutning mellan Tokyo och flera utsändningsplatser samt support på plats både före och under spelen.  

Mats Sjögren, Customer Success Engineer på Net Insight har lång erfarenhet av olympiska spel och har sedan 2012 jobbat med våra kunder under tre sommar-OS och två vinter-OS.  

”Jag hade förmånen att få se Armand Duplantis final på plats i Tokyo när han tog guld i stavhopp, säger Mats. Det var en fantastisk upplevelse.” 

Många av våra kunder, bland annat RTVE, det statsägda radio och tv-bolaget i Spanien använde våra lösningar för att sända OS inom landet. Läs hela artikeln här 

Produktionen i Tokyo slog återigen rekord och producerade 30% mer innehåll än i Rio 2016. Allt för att sprida innehållet till så många enheter, plattformar och kanaler som möjligt. Redan nu ligger fokus för oss på att supportera OS i Peking 2022. 

Läs mer i vår OS-blogg här  

Open Insight fyller 1 år! 

Tack för din tid. Open Insight har 1-årsjubileum. Vid den här tiden förra året publicerade vi den första VD-bloggen som skulle visa sig vara mycket efterfrågad. Sedan dess har antalet läsare stadigt vuxit och ökar för varje månad.  Vi vill ge dig som är investerare, analytiker, student, forskare, journalist eller intresserad allmänhet en transparent bild av vad vi gör. Du får löpande uppdateringar om våra affärer och vår produktutveckling. Du får också reflektioner kring marknaden, trender och våra tankar om framtiden.  

Vad vill du läsa mer om? Några speciella ämnen du vill att vi tar upp i nästa nummer? 
Maila oss gärna på info@netinsight.net  

 

Crister Fritzson, vd Net Insight