Välkommen till Open Insight, bloggen för dig som är investerare. Här får du veta mer om vårt erbjudande och marknadsläge, hur vi utvecklas, utmanas och växer.

Det första halvåret har bjudit på hög aktivitet. Vår offensiva satsning på 5G-synk har bidragit till att vi har beslutat att ta fram en ny, innovativ produkt till marknaden. Utvecklingsprojektet är inne i ett intensivt skede. Det är full aktivitet med många olika delar som löper parallellt, men som i alla stora teknikprojekt får man vara ödmjuk inför det faktum att det brukar ta längre tid än man hoppas på. I detta nummer berättar vi mer vad som är på gång just nu.

Fältprov ger värdefull in- och output för alla parter

I nuläget pågår ett arbete med att förbättra våra algoritmer. Avstamp sker utifrån de erfarenheter som vi får från våra installationer ute i fält. Det ständiga inflödet av data från 5G-mobilnät och andra nät där tidssynkronisering är en systemkritisk funktion, tillsammans med det nära samarbete vi har med våra kunder, säkerställer vi att vi klarar även de mest krävande användarfallen. Denna del är en av de viktigaste i vår produktutveckling. Genom att kontinuerligt utveckla, samla in resultat och testa igen blir fältprov ute i riktiga nät ett viktigt arbete som gagnar både kunderna och oss.

Kunderna vill ofta testa de mest utmanande lägena i nätet. Det är alltid lika roligt att se hur imponerade de blir av resultatet.

Användarvänlighet och säkerhet i fokus  

Andra områden vi koncentrerar oss på just nu är användarvänlighet och säkerhet. Då näten går mot en cloudbaserad arkitektur med ökad virtualisering är det viktigt att våra produkter och lösningar möter säkerhetskraven samtidigt som de är lätta att använda. Även här arbetar vi med våra kunder för att övergången till cloud ska bli så smidig som möjligt samtidigt som de nuvarande operationella rutinerna ska bibehållas.

Lägre operativa kostnader och snabbare 5G-utrullning  

Den största fördelen med vår 5G-lösning är att vi separerar själva synkroniseringen från hårdvaran så att mobiloperatören kan hantera synken som en nätverksfunktion som alla andra. En annan viktig del av lösningen är att vi samlar in och visar en stor mängd synkrelaterad data som sedan presenteras för användaren på ett flexibelt sätt.

Telemetri och data, grunden till datadrivet beslutsstöd

Förutom synkroniseringsfunktionen får kunden också en helt annan tjänst som är mycket värdefull. Med hjälp av så kallad telemetridata, mätdata uppsamlad ur nätet, kan våra algoritmer och beslutsstöd lösa uppgiften bättre. Men framför allt så kan kunden på ett helt nytt sätt visualisera hur nätet fungerar, analysera var problemen finns och på så sätt utföra datadriven felsökning och optimering. Härmed kan operatörerna på ett mycket bättre och driftsäkrare sätt övervaka och ständigt förbättra sitt nät.

Lovande resultat med vår unika algoritm

Den största utmaningen i 5G-näten är att hantera de asymmetrier som uppstår i nätverket, det vill säga olika tidsfördröjningar i upplänken jämfört med nedlänken. Detta ger stora konstanta tidsfel som tidigare inte varit så märkbara i 3G-, och 4G-näten.

Istället för att försöka eliminera asymmetri-hopp med olika, inte sällan kostsamma tekniska lösningar identifierar vi direkt när förändringarna sker och kompenserar omedelbart och automatiskt för den nya asymmetrin.

Detta är helt unikt för Net Insights lösning. Resultaten av våra algoritmer som vi nu utvecklar tillsammans med kunderna i deras nät är mycket lovande och ger oss värdefulla konkurrensfördelar 

Robusthet mot variationer i tidsfördröjningar

En annan stor utmaning är variationen på tidsfördröjningar. Vi har en gedigen patentportfölj och en lång erfarenhet av synk från digitala TV-nät som vi byggt vidare på i mobilnäten. Med hjälp av våra innovativa algoritmer har vi en robusthet mot variationer som gör att vi kan hantera helt andra situationer än våra konkurrenter.  

Ett bevis på detta är en jämförelse som en av våra kunder har gjort mellan Net Insights teknik och den mer traditionella ”Precision Time Protocol” som används av övriga synkleverantörer på marknaden. Kravet från 5G-teknologin är ett tidsfel på maximalt en miljondels sekund, vilket Net Insight klarade med god marginal medan konkurrenten låg på 10–100 ggr utanför kravet.

Ökningen av Nimbra Edge-affärer fortsätter

Den ledande tjänsteleverantören Globecast med huvudkontor i Frankrike har varit vår kund sedan många år. De har en stor installerad bas av Nimbra-produkter i sitt globala medianät där de nu även installerat vår cloudbaserade Nimbra Edge-lösning. Huvudklustret finns i Globecasts egen cloudmiljö i Paris med nio andra regioner för att tillhandahålla mediatjänster och andra tillfälliga tjänster 24/7/365. Vår senaste affär med Globecast bidrar till en fortsatt ökning av Edgeförsäljningen, där vi ser en positiv trend.

Glad sommar!

Det har varit ett hektiskt och händelserikt första halvår för Net Insight. Jag är mycket nöjd med vad vi åstadkommit så här långt och ser med tillförsikt fram emot en fortsatt stark höst.

Jag vill önska er alla en glad sommar!

Crister Fritzson, VD Net Insight