Större nordamerikansk kabeloperatör använder Net Insight för markbunden mediekontribution

, ,
Kostnadseffektiv videotransportlösning över Internet ersätter satellit

Atlanta, USA(SCTE Cable-Tec Expo)- Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät,meddelar idag att en större nordamerikansk kabeloperatör har valt bolagets Nimbra VA 210-lösning för videotransport från sex tv-bolag över publikt Internet, som ersättning för traditionell satellitsändning med bibehållen tjänstekvalitet (QoS).

Hittills har kabeloperatörer använt satellit för mediekontribution vilket har varit en begränsande faktor. Alternativet är istället att använda Nimbra VA 210 som möjliggör användning av kostnadseffektiva Internetanslutningar för kontribution av nischade kanaler. Nimbra VA 210 erbjuder en lösning som kombinerar felrättande kod (Forward Error Correction, FEC), med selektiv återsändning av helt förlorad data. Videoinnehållet transporteras via Internetanslutningar med en kvalitet som kan jämföras med dagens satellitflöden, men på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Nimbra VA 210 är Net Insights svar på en växande efterfrågan av högkvalitativ videotransport över publika IP-nät och introducerar även nya alternativ för backup av satellittjänster.

"Net Insight utmanar tillsammans med den nordamerikanska kabeloperatören den traditionella användningen av satellit för mediekontribution på kabel-TV-marknaden," säger Per Lindgren, Affärsutvecklings- och teknisk chef på Net Insight. "Med Nimbra-plattformen kan Net Insight erbjuda kabeloperatörerna att bli mer konkurrenskraftiga i det nya medielandskapet, genom att höja utnyttjandegraden av bandbredden och därmed öka antalet tv-kanaler. Konkurrenskraften kan också ökas genom att leverera högre bildkvalitet och förbättra upplevelsen för kunderna."

Kabeloperatören kommer att använda Nimbra VA 210-plattformen för mediekontribution via Internet till en centraliserad headend för omdistribution. Detta är den första uppbyggnadsfasen och ytterligare videoströmmar och TV-bolag förväntas tillkomma i framtiden.

Få mer information om vad Net Insight kan erbjuda kabel-tv-marknaden genom att besöka företagets monter nummer 1010 på SCTE Cable-Tec Expo den 22-24 oktober 2013.

För mer information, kontakta:
Per Lindgren, Affärsutvecklings- och teknisk chef på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, per.lindgren@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Större nordamerikansk kabeloperatör använder Net Insight


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1737291