Inbjudan till presentation av Net Insights rapport januari-september 2013

, ,
Stockholm – Net Insights delårsrapport för tredje kvartalet publiceras den 24 oktober 2013kl. 8:45. En webbsänd telefonkonferens hålls kl. 10:30 samma dag.
Den webbsändna telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten, vilken sedan följs av en frågestund. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor online via webbsändningen där även presentationsmaterialet går att följa.
Från Net Insight deltar Fredrik Tumegård, vd, samt Thomas Bergström, finanschef.

Webbsändning:
Besök vår hemsida www.netinsight.net för länk till webbsändningen och presentationsmaterial. Webbsändningen kommer även att finnas tillgänglig efteråt på hemsidan.

Telefonkonferens:
För att delta i telefonkonferensen, som i huvudsak är till för analytiker och institutionella investerare, och därmed kunna ställa frågor direkt, vänligen ring 08-519 993 66.

Finansiell rapport:
Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2013 kommer att finnas på: www.netinsight.net/sv/Investerare/Finansiella-rapporter

Välkommen!

Fredrik Tumegård
Verkställande direktör

För mer information, kontakta:
Anna Karin Verneholt, Kommunikationsdirektör, +46 8 685 04 00, anna.karin.verneholt@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Inbjudan till presentation av Net Insights rapport jan-sep 2013


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1733445