Net Insight AB: Delårsrapport Januari – September 2013

, , , , , , ,
Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:
”Net Insight uppnådde en tillväxt på 11% i det tredje kvartalet samtidigt som vi förbättrade vår rörelsemarginal.”
  
Tredje kvartalet 2013
  • Nettoomsättningen uppgick till 66,9 MSEK (60,3) motsvarande en ökning på 10,9% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 12,8% i jämförbara valutor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,9 MSEK (-3,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,8% (-6,0).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,01).
  • Totalt kassaflöde uppgick till 20,6 MSEK (-9,2).

Januari – September 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 202,0 MSEK (212,0) motsvarande en minskning på 4,7% jämfört med samma period föregående år. Minskningen är 2,0% i jämförbara valutor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,6 MSEK (5,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,3% (2,3).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,04).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -3,5 MSEK (-5,6).

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2013
klockan 8.45.

 

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbreddeni konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.
Fler än 175 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

 

Net Insight AB: Delårsrapport Januari – September 2013


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1737722