Ny kund ViewSat väljer Net Insight för fibernät i Storbritannien

, ,
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att ViewSat, en global leverantör av TV- och transmissionstjänster för TV och radio, har valt Nimbra-plattformen för att kunna erbjuda ytterligare tjänster till sina kunder.

ViewSat är en av de snabbast växande aktörerna inom den globala industrin för TV- och transmissionstjänster för tv och radio. ViewSat vars huvudkontor ligger i Storbritannien, erbjuder tjänster i Mellanöstern, Nordafrika, Asien, Europa och Afrika söder om Sahara, och driver en rad plattformar för satellitsändningar, kompletterat med headend, ett dedikerat fibernät och egna upplänkar för att ge en högkvalitativ infrastruktur för kundernas digitala satellitsändningar.

ViewSat har valt Net Insights Nimbra-plattform och lösningen möjliggör mer effektiv integration med fiberbaserade videokablage inom gemensamma driftanläggningar för nätägare.
ViewSat kommer att använda videoaccessmoduler och SFP videomoduler för att köra tjänster mellan deras upplänkstationer och en telestation i London över en Gigabit Ethernet IP-länk. Nimbra-lösningen minskar antalet element i transmissionskedjan och detta möjliggörs genom redundant skyddmekanism och Ethernet-transporttjänst, Net Insights 1 +1 hitless video protection och 1 +1 hitless Ethernet protection. Net Insights nätövervakningsverktyg erbjuder ViewSats kunder en ökad synlighet och kontroll av de tjänster som utförs.

"Net Insights lösning ger oss möjlighet att lansera fler tjänster till våra kunder på en mycket kort tid och med bättre kvalitet och skydd", säger Awaes Jaswal, VD på ViewSat. "Vi har planer för ytterligare tillväxt under 2013 och framåt."

"Vår Nimbra-plattform levererar den tjänstekvalitet som krävs av ledande operatörer såsom ViewSat", säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight. "ViewSat är en ny kund i Storbritannien och vi kommer att göra trafik tillgänglig från deras headend till en ny Intelsat transponder."

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om ViewSat

För mer information, sewww.viewsat.eu

Ny kund ViewSat väljer Net Insight för fibernät i Storbritannien


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1701171