Net Insight vinner betydande tilläggsbeställningar från EBU

, , , , , , ,
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att EBU har beställt Nimbra-plattformen för expansion av sitt globala fibernät.

European Broadcasting Union (EBU), världens största allians av public service-bolag, äger EUROVISION som är den främsta distributören och producenten av TV. De erbjuder tv-bolagen ett brett utbud av innehåll som spänner från sport och nyheter till underhållning, kultur och musik. EUROVISIONs fibernät är baserat på Net Insights Nimbra-plattform. EBU kommer att genomföra flera olika utbyggnader av nätet för att stödja stora globala events.

Det totala ordervärdet för de nya beställningarna överstiger 1 MEUR och leverans kommer att ske under andra kvartalet 2013.

"EBU är vår kund sedan 2004 och har utvecklat EUROVISIONs nät kontinuerligt för att möta ökade krav från kunder vad gäller mer kapacitet och nya tjänster," säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2013 kl. 09.30.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om EBU

För mer information, sewww.ebu.ch

 

Net Insight vinner betydande tilläggsbeställningar från EBU


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1708824