Net Insight tecknar samarbetsavtal med tre nya återförsäljare

, ,
Företaget fortsätter sin expansion i Grekland, Turkiet och Egypten

Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag att dess
nätverk av samarbetspartners har utökats med tre återförsäljare för att
ytterligare öka tillväxten. Partnerna kommer att arbeta med Net Insights Nimbra-
plattform inom TV- och telekommarknaderna.


"Vi söker partners med djup kunskap och expertis inom mediaindustrin för att
skapa innovativa nätlösningar baserade på Net Insights Nimbra-plattform", säger
Per Lindgren, affärsutvecklingschef och grundare av Net Insight. "Dessa nya
partners matchar våra höga krav och är på respektive marknad ledande inom
mediaproduktion, -kontribution och -distribution."

Systems Design ett väletablerat egyptiskt företag som fokuserar på
kontributions- och produktionsnät med stark anknytning till TV-marknaden. Deras
starka närvaro på marknaden kommer att placera Net Insights Nimbra-lösning i
framkant av denna industri. Med distribuerade workflow-lösningar för produktion
samt videotransport mellan studior, kommer Net Insight förmåga att erbjuda 100
procent tjänstekvalitet (100% QoS) för dessa tillämpningar att vara en viktig
del i företagets erbjudande. För mer information, besök:www.systemsdesign.tv

PALS främsta fokus ligger på nyckelfärdiga lösningar för satellitintegration och
implementation och har över 20 års erfarenhet inom satellitkommunikation och
mediakontribution i Turkiet. Företaget designar och implementerar ledande
satellitsystem som kompletterar Net Insights markbundna Nimbra-plattform. För
mer information, besök:www.pals.com.tr/

Ariston är en ledande integratör i Grekland och har viktiga relationer med några
av landets mest framstående TV-bolag. Med kundanpassade lösningar som inkluderar
implemention och kundservice, kommer deras expertis att driva utvecklingen av
medienät för både kontributions- och distributionsapplikationer. För mer
information, besök:www.aristonbts.gr/en/


För mer information, kontakta:
Per Lindgren, Affärsutvecklingschef på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,per.lindgren@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, se www.netinsight.netNet Insight tecknar samarbetsavtal med tre nya återförsäljare:
http://hugin.info/130084/R/1524094/459936pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1524094]