Net Insight utvalda för mediakontributionsnät till Sim-VM i Kina

, ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att Shanghai
Telecom har lagt en order på ett media-kontributionsnät baserat på Nimbra-
plattformen till Sim-VM 2011.

Shanghai Telecom som är en ny kund till Net Insight och en filial till China
Telecom, den statligt ägda telekomoperatören i Kina, kommer att bygga ett
mediakontributionsnät till Sim-VM 2011 som äger rum i Shanghai i juli.
Kontributionsnätet kommer att länka från International Broadcast Centre (IBC)
till markstation för satellit.

Net Insights Nimbra-plattform valdes för sin flexibilitet och den
anpassningsbara nätverkstopologin som förenklar nätplanering och möjliggör
utbyggnad stegvis vilket leder till effektivare resursutnyttjande.

Ordern erhölls i samarbete med en av Net Insights återförsäljare i Kina, Times
Sage Technology, som ingår i CSS-gruppen.

"Vi har funnits på den kinesiska marknaden under ett antal år och har successivt
byggt upp vår marknadsposition," säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight.
"Genom att lägga till Shanghai Telecom som ny kund så breddar vi vår kundbas i
Kina."


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om Shanghai Telecom

För mer information, sehttp://en.chinatelecom.com.cn/index.html

Om CSS

För mer information, sewww.css-group.net/en/Net Insight utvalda för mediakontributionsnät till Sim-VM i Kina:
http://hugin.info/130084/R/1523640/459618pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1523640]