Net Insight erhåller order för VM i Rugby från Sydney Teleport Services

, ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, har erhållit en order för ett
kontributionsnät från Sydney Teleport Services i Australien inför VM i rugby i
Nya Zeeland i höst.
Sydney Teleport Services är en ledande leverantör av TV-tjänster för inhemska
och internationella TV-bolag i Australien. Det nya kontributionsnätet kommer att
baseras på Net Insights Nimbra-plattform och kommer att transportera komprimerad
video över IP mellan Auckland och Sydney från VM i rugby i Nya Zeeland under
september och oktober. I Sydney lämnas videosignalerna över till andra parter.
Ordern erhölls i samarbete med Techtel, Net Insights återförsäljare för
Australien och Nya Zeeland.
"Sydney Teleport Services är en ny kund till Net Insight och de har valt vår
Nimbra-plattform för detta viktiga live event," säger Fredrik Trägårdh, VD på
Net Insight.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.
Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.
Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.
För mer information, se www.netinsight.net
Om Sydney Teleport Services
För mer information, se www.sydneyteleport.com.au/
Om Techtel
För mer information, se www.techtel.com.au


Net Insight erhåller order för VM i Rugby :
http://hugin.info/130084/R/1525579/461304pdf


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
[HUG#1525579]