Net Insight tecknar avtal med ny partner i Skandinavien

, ,
Danmon Gruppen är en ny partner inom TV-produktion och kontribution

Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag att dess
nätverk av samarbetspartners och återförsäljare har utökats med Danmon Gruppen i
Skandinavien.

Danmon Gruppen är en ny partner till Net Insight för den skandinaviska
marknaden. Danmon Gruppen består av tre företag i Skandinavien och är en av de
ledande leverantörerna av teknisk utrustning till den professionella delen av
audio- och videobranschen. Företaget bedriver försäljning, installation och
service till broadcast- och telekommarknaden.

Det nya samarbetsavtalet täcker de svenska, norska och danska marknaderna.

"I och med det nya samarbetet med Net Insight får vi tillgång till ny teknologi
och kompetens som kommer att gynna våra kunder", säger Öivind Iversen, VD hos
Danmon i Norge." Partnerskapet med Net Insight ger oss en komplett och
konkurrenskraftig produktportfölj för kontributionstjänster över IP."

"Vi har byggt upp vårt globala partnernätverk under ett antal år och har nu
tecknat avtal med Danmon Gruppen, en av de ledande leverantörerna inom
professionell TV-produktion och kontribution, för att öka och bredda
kundbearbetningen på den skandinaviska mediemarknaden", säger Per Lindgren,
affärsutvecklingschef och grundare på Net Insight.


För mer information, kontakta:
Per Lindgren, Affärsutvecklingschef och grundare på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,per.lindgren@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, se www.netinsight.net

Om Danmon
Danmon Gruppen består av tre företag i Skandinavien och är en av de ledande
leverantörerna av teknisk utrustning till den professionella delen av audio- och
videobranschen. Företaget bedriver försäljning, installation och service av
broadcastutrustning och professionell videoutrustning till bl. a. TV-stationer,
film- och videoproduktionsföretag, Post Production hus, utbildningsinstitut samt
övriga privata och offentliga verksamheter och institutioner.

Danmon koncernen omsätter över 216 miljoner SEK och representerar många
världsledande producenter av professionell TV-produktionsutrustning. Danmon har
de senaste åren expanderat sin portfölj inom telekommunikation och är idag en
helhetsleverantör av TV-produktionsmiljö till den mediarelaterade marknaden inom
telekom.
För mer information, sewww.danmon.se; www.danmon.no, www.danmon.dk

Net Insight tecknar avtal med ny partner i Skandinavien:
http://hugin.info/130084/R/1521674/457863pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1521674]