Net Insight erhåller order från stor kinesisk kabeloperatör

, , , , , , ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att en stor
kinesisk kapeloperatör har lagt en order för ett kontributionsnät. Order har
tagits i samarbete med Time Sage Technology (TST) som ingår i CSS-gruppen.

Nimbra-plattformen kommer att rullas ut i ett antal större städer i Kina. Vissa
Nimbraväxlar kommer att användas för mobilt bruk för att stödja direktsända TV-
arrangemang. Kabeloperatören kommer att kunna ge sina kunder, TV-bolagen,
konkurrenskraftiga servicenivåavtal tack vare Nimbra-plattformens höga
tillgänglighet.

Ordervärdet överstiger 2,5 MSEK. Utrustningen kommer att levereras under
september månad 2011.

"Detta är den andra fasen i utrullningen hos denna kinesiska operatör och ordern
är av stor betydelse för Net Insight i vår ambition att växa på den kinesiska
marknaden", säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB.


Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september 2011 kl. 09.30.


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight


Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.
Om CSS
För mer information, se www.css-group.net/en/

För mer information, sewww.netinsight.net
Net Insight erhåller order från kinesisk operatör:
http://hugin.info/130084/R/1544157/473186pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1544157]