Net Insight och TeliaSonera International Carrier visar upp livedemo av produktion och arbetsflöden på distans på IBC 2011

, ,
TV-produktion i realtid över ett avstånd på 1500 km möjliggörs av Net Insights
       högkvalitativa transportlösning med låg fördröjning


AMSTERDAM, IBC - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, samarbetar med Twentyfourseven,
teknisk  leverantör  inom  mediebranschen,  tillsammans  med  TeliaSonera
International Carrier för att demonstrera kostnadseffektiv TV-produktion på
distans i realtid.

Net Insights prisbelönta Nimbra-plattform, som fungerar som den tekniska grunden
till TeliaSoneras International Carriers globala fibernät för media, kommer att
visas upp i en demonstration av distribuerade arbetsflöden på IBC 2011.
TeliaSonera International Carrier kommer att leverera fyra okomprimerade HD-
flöden på sin MediaConnect-plattform från Kungliga Tennishallen i Stockholm till
ett produktionsteam på IBC i Amsterdam, på 1500 kilometers avstånd. Net Insights
monter (1.B40) kommer att anslutas till TeliaSoneras International Carriers
monter och den slutliga TV-produktionen kommer att uppvisas på TV-skärmar hos
Net Insight.

Denna nya typ av distribuerade arbetsflöde kräver stöd från ett högkvalitativt
realtidsnät för att undvika kvalitetsförsämring i livefeeden och för att göra
det möjligt för produktionsteamet att fjärrstyra utrustningen i arenan, t.ex.
kameror och ljud- och kommentatorsutrustning från det centrala kontrollrummet.

Direktsända  TV-produktioner  ställer  höga  kvalitetskrav,  vilket kräver
transportmöjligheter med okomprimerade videoströmmar under produktionscykeln.
Distribuerade   arbetsflöden   och  centraliserad  produktion  minskar
produktionskostnaderna och ökar effektiviteten vilket leder till att ett större
antal direktsända evenemang kan produceras.

Twentyfourseven använder sig av TeliaSonera International Carriers fibernät för
media för att leverera innehåll effektivt och kostnadsmedvetet med sin nya
lösning "Distant Outside Broadcast (DOB)" för arbetsflöden, speciellt för
direktsända sport- och musikevenemang.

"TeliaSonera International Carrier har långvariga förhållanden med viktiga
internationella TV-bolag", säger Erik Hallberg, VD för TeliaSonera International
Carrier. Vi kommer att bygga vidare på denna innovativ lösning, "Cross Border
Remote Production", som vi tror kommer att revolutionera arbetssättet för
direktsända TV-produktioner. Net Insight är behjälpliga med att tillhandahålla
lägsta möjliga fördröjningen och högsta möjliga tjänstekvalitet som gör TV-
produktion i realtid möjlig på långa avstånd och över nationsgränser."

"TeliaSonera International Carrier och Twentyfourseven driver på förändringen
till distribuerade arbetsflöden och av produktion på distans i mediebranschen
genom att lansera denna nya tjänst, säger Per Lindgren, Affärsutvecklingschef
och  grundare  av  Net Insight. Användningen av realtidsmedienät minskar
kostnaderna och ökar effektiviteten i redigering och produktion. Förutsättningen
för virtualiseringen av videoproduktion är att medienätet kan erbjuda transport
med studiokvalitet med noll paketförlust och det är där som Nimbra-plattformen
är överlägsen."


Besök Net Insight (1.B40) på IBC 2011 för att se demo av produktion och
arbetsflöden på distans.

För mer information, kontakta:
Per  Lindgren,  Affärsutvecklingschef  och  grundare  av  Net  Insight,
+46 8 685 04 00, per.lindgren@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter levererar verkligt 100 procentig Quality of Service med
trefaldig förbättring i utnyttjandet av bandbredden för en konvergerad
transportinfrastruktur. Net Insights Nimbra(TM)-plattform är branschens lösning
för video, röst och data och minskar driftskostnaderna med 50 procent och ökar
konkurrenskraften vid leveransen av befintliga och nya medietjänster.

Mer än 130 kunder i världsklass kör verksamhetsavgörande videotjänster med Net
Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterad på NASDAQ OMX,
Stockholm.

Mer information finns påwww.netinsight.net

Om TeliaSonera International Carrier

Mer information finns påwww.teliasoneraic.com

Om Twentyfourseven

Mer information finns på: www.twentyfourseven.se


Net Insights och TeliaSonera International Carriers demo på IBC 2011:
http://hugin.info/130084/R/1544862/473596pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1544862]