Net Insights Nimbra-plattform säkerställer videoöverföringar under friidrotts-VM i Sydkorea

, ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, har genom sin partner SanAm
Technology, valts ut som teknikleverantör för videoöverföring från arenan under
friidrotts-VM i Sydkorea.

Net Insight har under lång tid varit mycket framgångsrika inom kontribution av
direktsända sport-evenemang som exempelvis sim-VM tidigare i år, fotbolls-VM
2010 och OS i Peking 2008. Nimbra-plattformen är en idealisk lösning för
sportevenemang, som kräver en problemfri videotransportlösning
i realtid och för att producera och distribuera direktsänd video med fullständig
tjänstekvalitet (100 % QoS).

Nimbra 680 kommer att placeras i kontrollrum och intervjurum, vidare kommer även
videoflöden att distribueras till och visas på storbildsskärm på arenan utan
fördröjning. Nimbra 340-HD kommer att användas för att distribuera HD-SDI-flöden
för målfoto till OB-bussar.

Nimbra-lösningen valdes tack vare dess funktion som multitjänsteplattform med
mycket hög tillförlitlighet och unik skyddsmekanism som är avgörande under
direktsändning. Dessutom har den flexibiliteten att leverera ett stort antal HD-
kanaler inom en enhet.

"Vi kan inte godta någon fördröjning i sändningarna under tävlingarna", säger
Sang-Bok Yoo, ansvarig för utomhussändningar inom Internationella
friidrottsförbundets organisation i Daegu. "SanAm Technology presenterade Nimbra
som lösningen på våra krav för att kunna tillhandahålla kontribution i realtid
utan jitter eller fördröjning. Net Insight har visat prov på att Nimbra-
plattformen och dess funktionalitet är stabil under flertalet internationella
idrottsevenemang, så jag litar på att detta kommer att fungera bra för oss och
att vi kan förvänta oss mycket lyckade sändningar från friidrotts-VM i Daegu,
Sydkorea. "

För mer information, kontakta:

Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00,
fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, se www.netinsight.net

Om SanAm Technology

För mer information, se http://sanamtech.co.kr/home/pagephp/main/index.htmlPdf:
http://hugin.info/130084/R/1541233/471475pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1541233]