Net Insight erhåller order för ett nytt nationellt Kabel-TV-nät i Tyskland

, , , , , , ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, har i partnerskap med SHM
Broadcast GmbH erhållit en order för ett nationellt kabel-TV-nät i Tyskland.

Nätet byggs för ett av de ledande kabel-TV-företagen i Tyskland. Nimbra-nätet
säkerställer kontributionstjänster och kopplar samman distributionspunkterna
utspridda över landet.


Net Insights Nimbra-plattform valdes tack vare att den är en välbeprövad lösning
med utmärkta funktioner för multicast och låg underhållskostnad. Huvudsiterna i
nätet kommer att utrustas med högkapacitetsväxeln Nimbra 680 samt multi-
formatsvideokort och multipla optiska 10 G trunkar.

Avtalets värde överstiger 10 MSEK och nätet kommer att vara i drift i slutet av
2011.

Ordern vanns tillsammans med Net Insights återförsäljare i Tyskland, SHM
Broadcast GmbH.

"Ordern är av strategiskt värde för Net Insight då Nimbra-plattformen kommer att
användas för ett nationellt kabel-TV-nät, ett kommande tillväxtsegment för Net
Insight", säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2011 kl. 15.45.


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net


Om SHM Broadcast GmbH

För mer information, se www.shmbroadcast.de
Net Insight erhåller order för Kabel-TV-nät i Tyskland:
http://hugin.info/130084/R/1527419/463120pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1527419]