Net Insight erhåller order från ny kund i Nordamerika

, ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag att ett
nordamerikanskt TV-bolag har valt Net Insights Nimbra-plattform för att
säkerställa dess kontributionstjänster.

TV-bolaget är ett av de mest framgångsrika i Nordamerika. Företaget erbjuder
tjänster till över 40 miljoner abonnenter i Nordamerika samt till ytterligare
35 miljoner abonnenter världen över.

Net Insights Nimbra-plattform kommer att användas för kontributionstjänster till
statellitstationer för distribution av media. För att säkerställa hög
tillgänglighet av tjänster kommer Nimbra plattformen även att användas för
redundanshantering vid ytterligare en satellitstation. Nätet baseras på Nimbra
680 och den nyligen lanserade Nimbra 380.


Ordervärdet överstiger 3 MSEK.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, se www.netinsight.net
Net Insight erhåller order från ny kund i Nordamerika:
http://hugin.info/130084/R/1526997/462693pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1526997]