Net Insight delårsrapport Januari – september 2019

, , , , , , ,

Citat från vd Henrik Sund: ”Positivt kassaflöde och starkt Nimbraresultat”

Juli – september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 112,3 MSEK (115,1), en minskning med -2,4% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var minskningen -6,8%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,1 MSEK (-4,2), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 2,7% (-3,7).
 • Periodens resultat uppgick till 1,8 MSEK (-3,8).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,00 SEK (-0,01).
 • Totalt kassaflöde uppgick till 17,3 MSEK (-38,4).

Januari – september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 352,2 MSEK (345,1), en ökning med 2,0%. I jämförbara valutor var det en minskning med -3,7%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (-14,7), vilket motsvarade en rörelsemarginal om -1,6% (-4,3).
 • Periodens resultat uppgick till -4,6 MSEK (-10,2).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,01 SEK (-0,03).
 • Totalt kassaflöde uppgick till -26,9 MSEK (-67,0).

Viktiga händelser:

 • Positivt kassaflöde
 • Segmentsredovisning av affärsområden
 • Ny Nimbra-lösning lanserad

Händelser efter perioden:

 • Crister Fritzson utses till ny VD och tillträder senast den 14 april 2020

Hela rapporten för tredje kvartalet 2019 återfinns på netinsight.net

För mer information, kontakta:

Henrik Sund, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, henrik.sund@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät, resursoptimering och strömningslösningar. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/