Styrelsen har utsett Anders Harrysson som tillförordnad VD för Net Insight.

Som tidigare meddelats har styrelsen utsett Crister Fritzson till ny VD för Net Insight. Crister Fritzson kommer att tillträda senast den 14 april 2020. Nuvarande VD Henrik Sund lämnar sin position den 31 oktober 2019. För att säkerställa övergången har styrelsen utsett Anders Harrysson till interim VD med tillträde omedelbart. Anders Harrysson har en bakgrund med ledande befattningar inom IT-industrin och är ledamot i Net Insights styrelse sedan 2010.

”Jag vill passa på att tacka Henrik för hans insatser under sin tid som VD. Henrik har tillsammans med övriga ledningen lagt en god grund för bolagets strategiska inriktning, med ökat fokus på kunder och tillväxt. Net Insight har ett bra utgångsläge för nästa utvecklingsfas,” säger Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight.

För mer information, kontakta:

Gunilla Fransson, styrelseordförande för Net Insight AB, +46 8 685 04 00,
gunilla.fransson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät, resursoptimering och strömningslösningar. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/