Net Insight utser Crister Fritzson till VD

, , , , , ,

Styrelsen har utsett Crister Fritzson till ny VD för Net Insight – Crister kommer att leda förändringresan och expansionen av Net Insight som bolaget har påbörjat – Crister kommer att tillträda sin nya roll under första halvåret 2020. Crister har en lång erfarenhet av att leda företag inom Telecom och Broadcasting – Cristers nuvarande befattning är VD och koncernchef för SJ AB.

”Jag och hela styrelsen är mycket nöjda med att vi lyckats rekrytera Crister som VD till bolaget. Hans erfarenhet av branschen och internationella samarbeten samt visad förmåga att framgångsrikt leda organisationer i stark förändring kommer att bli en viktig tillgång för bolaget” säger Gunilla Fransson styrelseordförande i Net Insight.

Crister är idag VD och koncernchef för SJ AB. Han har tidigare varit VD och koncernchef för Teracom AB samt VD för Boxer TV Access AB. Dessförinnan hade Crister ledande befattningar inom Motorola och Allgon Systems. Crister har varit styrelseledamot i Net Insight sedan 2013.

”Jag är glad och stolt över styrelsens förtroende och ser framemot att leda företagets nästa utvecklingsfas och internationella expansion tillsammans med all den innovationskraft som finns inom företaget” säger Crister Fritzson.

Crister Fritzson kommer ersätta nuvarande VD, Henrik Sund som kommer lämna bolaget under hösten.

För mer information, kontakta:

Gunilla Fransson, styrelseordförande för Net Insight AB, +46 8 685 04 00, gunilla.fransson@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight är en global ledare inom medianät, resursoptimering och strömningslösningar. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av medieindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net