Net Insight AB : Net Insight vinner order från ledande teleoperatör i Latinamerika

, , , , , , ,
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att en ledande teleoperatör har valt bolagets Nimbra MSR-plattform för expansion av ett nationellt kontributions- och distributionsnät i Latinamerika. Teleoperatören i Latinamerika bygger ut det nationella medienätet och möjliggör transport av JPEG2000-komprimerade videotjänster över IP. Net Insights lösning möjliggör flexibel tjänsteprovisionering för lokala TV-bolag.

Ordervärdet överstiger 8 MSEK och leverans sker under det fjärde kvartalet 2013.

"Denna order visar vår ledande position inom videotransport i Latinamerika", säger Fredrik Tumegård, VD på Net Insight. "Våra kunder förbereder sig för kommande stora sportevenemang på den här kontinenten."

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2013 kl. 08.45.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insight vinner order från ledande teleoperatör i Latinamerika


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1740911