Net Insight erhåller betydande beställningar från EBU

, , , , , , ,

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag attEuropean Broadcasting Union (EBU)har lagt beställningar för modernisering och uppgradering av sitt globala fibernät.

EBU äger EUROVISION, den främsta distributören och producenten av TV-innehåll, vilket är allt från direktsänd sport och nyheter till underhållning, kultur och musik. EUROVISIONs fibernät är baserat på Net Insights Nimbra-plattform. EBU kommer att uppgradera sitt globala nät med Nimbra 600-serien (MSR).

Det totala ordervärdet för de nya beställningarna är knappt 1 MEUR och leverans kommer att ske under det fjärde kvartalet 2013.

"EBU kommer att modernisera nätet för att erbjuda tv-bolag nya och kompletterande video- och datatjänster," säger Fredrik Tumegård, VD på Net Insight.  "Vi stödjer EBU helt i målsättningen att anpassa sin nätinfrastruktur så att den förblir kostnadseffektiv och flexibel med garanterad tjänstekvalitet (QoS)."

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2013 kl. 08.30.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegård@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om EBU

För mer information, sewww.ebu.ch

Net Insight erhåller betydande beställningar från EBU


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1746495