Stockholm – Net Insight meddelar idag att Vice president People Katarina Dufvenmark kommer att lämna sin tjänst för ett nytt uppdrag utanför bolaget.

“Katarina började på Net Insight 2019 och hon har haft en viktig roll för att säkerställa och förbättra vår konkurrenskraft för att locka nya talanger och har med stort engagemang fokuserat på att utveckla medarbetare och organisation,” säger Crister Fritzson, vd på Net Insight. “Jag vill tacka Katarina för hennes insatser på Net Insight, och önskar henne lycka till i framtiden.”

Katarina lämnar sitt uppdrag på Net Insight i slutet av februari 2021 och processen för att hitta en ersättare har påbörjats.

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

Net Insight erbjuder också ScheduALL, en mjukvarulösning för intelligent resursplanering och optimering.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/