Net Insight delårsrapport Januari – september 2020

, , , , , , ,

Citat från vd Crister Fritzson: "Flera viktiga lanseringar"

Juli – september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 92,5 MSEK (109,5), en minskning med -15,5% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var minskningen -12,5%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,3 MSEK (9,5), vilket motsvarade en rörelsemarginal om -7,9% (8,6). Rörelseresultatet har påverkats med -0,9 MSEK (2,5) avseende valutakursdifferenser. Exklusive valutakursdifferenser uppgick rörelseresultatet till -6,5 MSEK (6,9).
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet och koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till -5,9 MSEK (6,8) respektive -5,9 MSEK (1,8).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, uppgick till -0,02 SEK (0,00).
 • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till -21,1 MSEK (17,3).

Januari – september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 291,5 MSEK (343,3), en minskning med -15,1% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var minskningen -15,5%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,6 MSEK (20,5), vilket motsvarade en rörelsemarginal om -0,2% (6,0). Exklusive valutakursdifferenser om 2,2 MSEK (2,2) var rörelseresultatet -2,8 MSEK (18,3).
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,4 MSEK (15,9). Periodens resultat för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 244,2 MSEK (-4,6). Här ingår realisationsresultat om 246,4 MSEK (-) avseende avyttrad verksamhet.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, uppgick till 0,64 SEK (-0,01).
 • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 214,0 MSEK (-26,9).

Viktiga händelser:

 • Fortsatt negativ Covid 19-påverkan
 • Lansering av stort antal produktfunktioner
 • Lansering av ScheduALL Evolution

Hela rapporten för tredje kvartalet 2020 återfinns på netinsight.net

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

Net Insight erbjuder också ScheduALL, en mjukvarulösning för intelligent resursplanering och optimering.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/