Förändringar i Net Insights organisation och ledning

, , , , , ,

Stockholm – Net Insight omorganiserar för ökat fokus, effektivitet och snabbrörlighet i linje med den nya strategin.

Omorganisationen innebär att HR-avdelningen flyttas över till CFO Joakim Schedvins som sedan tidigare ansvarar för finans, juridik och IT. Genom ökad samordning mellan avdelningarna vill Net Insight skapa bättre förutsättningar att arbeta med fokusområden i linje med Net Insights affärsplan för 2021, som gynnar den interna kulturen och skapar snabbrörlighet.

I juni 2020 tillsattes Mårten Blixt i den nya rollen Chief Commercial Officer för att skapa en kombinerad sälj- och marknadsorganisation, och kompletteras nu med ansvar även för bolagets kommunikation. Avdelningen Corporate Development kommer ej att finnas kvar som en separat enhet och i samband med detta har Marcus Sandberg, VP Corporate Development & Communication valt att lämna bolaget.

”Vår omorganisation tydliggör roller och ansvar som underlättar arbetet framöver så att vi blir mer effektiva och kan fokusera på våra långsiktiga målsättningar,” säger Crister Fritzson, VD på Net Insight. ”Jag vill passa på att tacka Marcus Sandberg för hans viktiga insatser på Net Insight och önskar honom lycka till i framtiden”.

Den nya organisationen innebär att ledningsgruppen från och med den 1 april består av Crister Fritzson, vd; Joakim Schedvins, CFO, Mårten Blixt, CCO; Per Lindgren, CTO; Ulrik Rohne, COO; Christer Bohm, VP Product Management och Ken Graham, VP Resource Optimization.

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

Net Insight erbjuder också ScheduALL, en mjukvarulösning för intelligent resursplanering och optimering.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/