Syntetiskt optionsprogram lanseras hos Net Insight

, ,

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att ett syntetiskt optionsprogram lanseras enligt årsstämmans beslut per den 7 maj 2015.

Bolaget har idag i enlighet med årsstämmans beslut lanserat ett syntetiskt optionsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner på Net Insight. Vd Fredrik Tumegård köper 1 000 000 optioner och 1 775 000 köps av övriga nyckelpersoner och ledande befattningshavare.

Programmet är treårigt med syfte att ge nyckelpersoner möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt och därmed ytterligare stärka bolagets och aktieägarnas gemensamma intressen samt att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Optionerna säljs till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Beräkningen är utförd av ett oberoende värderingsinstitut. Lösenpriset är satt till 3,80 SEK och är baserat på den volymvägda kursen under tio börsdagar direkt efter årsstämman.

Programmets huvudsakliga villkor finns att läsa i stämmoprotokollet. Mer information finns på Net Insights hemsida.
http://www.netinsight.net/Investerare/Bolagsstyrning/Arsstammor/Arsstamma-2015/

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Syntetiskt optionsprogram lanseras hos Net Insight


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1928194