Net Insight vinner order från The Switch för amerikansk sportliga

, , , , , , ,

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att The Switch, den ledande leverantören av kundinitierade video- och höghastighetsdatatjänster, har valt bolagets medietransportlösning för ny nätexpansion.

Net Insights Nimbra-plattform kommer att användas för utökning av nätet och transport av video för en stor nationell sportliga över hela USA och hjälpa The Switch att erbjuda sin kund tjänster som ger flexibilitet, tillförlitlighet och effektivitet.

Värdet på ordern överstiger 10 MSEK och leverans sker under det andra och tredje kvartalet 2015.

"Vår senaste order från The Switch är ett svar på vårt löfte att leverera produkter och tjänster som ständigt möter våra kunders behov", säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. "Den senaste utbyggnaden innebär att The Switch använder vår lösning för att transportera media från fler än 120 stora idrottsarenor över hela USA. Det stärker Net Insights ledandeställning ytterligare inom sportsändningar där hög kvalitet är mycket viktigt."

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2015 kl. 9.00.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder.Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om The Switch

För mer information, sewww.theswitch.tv

Net Insight vinner order från The Switch för amerikansk sportliga


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1926586