Sentech i Sydafrika väljer Net Insights transportlösning för DTT-nät

, ,

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att bolagets transportlösning har valts av Sydafrikas statliga nätoperatör Sentech för ett nationellt nät för digital marksänd TV (DTT).

Sentech som driver ett av de största DTT-näten i Afrika har valt Net Insights mediatransportlösning Nimbra för kontributionstjänster mellan flera olika TV-anläggningar till sitt fiberbaserade nät.

Sentech kommer att säkerställa hög tjänsteintegritet och -kvalitet (QoS) i sitt DTT-nät genom att dra nytta av Nimbra-plattformens unika egenskaper som förlustfri routing och avancerad switchingarkitektur. Net Insights lösning ger Sentech ett flexibelt och högkvalitativt medienät för transport av video och audio.

"Vi behöver en lösning som både möter och överträffar våra kvalitetskrav för att kunna leverera tjänster till statliga och privata tv-bolag i Sydafrika. Eftersom Net Insight framgångsrikt har levererat liknande lösningar till stora aktörer över hela Europa, förstod vi att de hade den idealiska lösningen för att tillgodose våra behov," säger Setumo Mohapi, VD för Sentech.

Affären gjordes tillsammans med Net Insights partner GDS Technologies och den första fasen av projektet ska levereras och vara i full drift före utgången av det första kvartalet 2015.
 
"Sentech har varit inblandad i ett antal stora nationella projekt över hela Sydafrika, så vi är glada över beslutet att använda vår transportlösning för det rikstäckande DTT-nätet för kontribution," säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. "Det är ännu ett exempel på Net Insights förmåga att möta kraven från våra kunder, vårt mål att leverera den bästa medietransportlösningen till tv-bolag och operatörer över hela världen."

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om Sentech

För mer information, sewww.sentech.co.za

Om GDS Technologies

För mer information, se www.gdstech.co.za

Sentech i Sydafrika väljer Net Insights transportlösning för DTT-nät


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1895367