Pressinformation

, ,
Med hänvisning till den pressinformation som distribuerades den 22 mars 2012 kan bekräftas att den ledande befattningshavare som varit häktad misstänkt för ett brott av privat karaktär inte längre är föremål för brottsmisstanke och att förundersökningen har lagts ned. Personen återgår omgående till sin tjänst inom Net Insight.

Bolaget kommer inte att ge några ytterligare kommentarer.

Net Insight AB
Fredrik Trägårdh
Verkställande Direktör

Pressinformation


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1606235