Net Insight introducerar förbättrad prioritetsfunktion i tjänstemedvetna medianät

, ,
Tjänsteprioritetsfunktioner gör att operatörerna till fullo kan utnyttja nätet
för dagens och morgondagens tjänster

Las Vegas, (NAB-monter SU3919) USA – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, IP- och TV-nät, meddelar i dag att dess tjänsteprioritetsfunktion nu ger ökad skalbarhet, förbättrad dynamik och stöd till minimikapacitet för att förhindra kapacitetsbrist. Allt detta är avgörande inslag som krävs för att hantera den fulla vidden av dagens och morgondagens tjänster.

Net Insights sätt att hantera dynamisk bandbreddsallokering och tjänsteprioritering är unik, eftersom det gör att datatjänsterna kan fylla outnyttjad kapacitet på nätlänkarna, samtidigt som video- och datatjänster med högre prioritet får företräde framför tjänster med lägre prioritet. De dynamiska prioriteringsmekanismerna har dock fortfarande Nimbras grundläggande funktion, vilket innebär att videotjänster med samma prioritet aldrig påverkar varandra och att en kapacitetsgräns för specifika datatjänster garanteras, så att inte tjänster med lägre prioritet får brist på kapacitet. Det ger därmed en större kontroll över tjänsterna, samtidigt som trafikplaneringens komplexitet i IP-medianät minskar. När befintliga videotjänster av hög kvalitet kombineras med nya data- och filtjänster ger tjänsteprioriteringen hög utnyttjad bandbredd och on-demand-möjligheter i en och samma infrastruktur.

Många tjänsteleverantörer i TV-branschen utvidgar sitt tjänsteutbud för att utnyttja nya intäktsmöjligheter, bland annat inom följande områden: webb-TV- och CDN-distribution, handel med videoklipp från innehållsleverantörer, molntjänster för kodning, omkodning och lagring samt multiskärmstjänster. För att dessa tjänster ska kunna fungera samtidigt i samma nät som traditionella mediatjänster, utan att man ger avkall på tjänstekvaliteten eller stör det friktionsfria arbetsflödet, får trafik med lägre eller samma prioritet inte påverka befintliga tjänster, samtidigt som man garanterar största möjliga utnyttjande av nätet för data- och best effort-tjänster. Den nya mekanismen möjliggör snabbare time-to-market för nya tjänster, eftersom den påtagligt minskar trafikplaneringen och bandbreddshanteringens komplexitet i nya IP-tjänster.

"Vår förbättrade tjänsteprioritetsfunktion för tjänstemedvetna medianät är avgörande för kunder inom TV-branschen som vill utvidga sitt tjänsteutbud för att dra fördel av dagens nya intäktsmöjligheter", säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight. "Den gör att kunderna till fullo kan utnyttja nätkapaciteten för dessa nya tjänster, och samtidigt eliminera risken för att befintliga mediatjänster eller provisioneringen av nästa generations mediatjänster påverkas."

Net Insights tjänstefokuserade medianät (Service Aware Media Network, SAMN) möjliggör äkta mediafokusering, vilket är centralt för att uppnå 100 procents tjänstekvalitet. Till skillnad från konkurrerande teknik som grupperar tjänster i klasser, vilket gör det svårt att förutsäga vilka befintliga tjänster som kommer att påverkas när nya tjänster införs eller omdirigeras, gör SAMN det möjligt för operatörerna att provisionera, övervaka och skydda varje enskild tjänst "on demand" (tjänstecentrerad näthantering) genom hela nätet, så att tjänsteintegriteten bevaras under hela leveransprocessen.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insight introducerar förbättrad prioritetsfunktion


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1602747