PacTV utökar medienät med Net Insights Nimbra-lösning

, ,
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att Pacific Television Center (PacTV), ledande inom transmission och direktsänd TV-produktion, kommer att uppgradera och utöka sitt befintliga Nimbra-baserade medienät. Det innebär att PacTV kommer att ha möjlighet att bemöta de ökande kraven från sina kunder genom förbättrad tjänstekvalitet (QoS) och ökad kapacitet av medietransport.

PacTV tillhandahåller medietjänster åt ett flertal kunder i Nordamerika, Latinamerika, Kanada, Australien och Europa, som exempelvis CBS, FOX, ESPN, Network TEN, BSkyB och BBC. Nätexpansionen täcker de tre städerna Toronto, Washington och Denver och nätet kommer att transportera ASI-signaler, JPEG2000- komprimerat medieinnehåll samt datatjänster.

"Genom att PacTV:s medienät växer så måste övervakning och hantering av nätet underlättas. Net Insight har sedan tidigare visat att de levererat den bästa lösningen så beslutet att uppgradera vårt befintliga Nimbra-nät var inte svårt", säger Nick Castaneda, Affärsutvecklingschef på PacTV. "Med denna uppgradering kommer vi att kunna hantera nätet bättre med den inbyggda JPEG2000-funktionaliteten i transportplattformen och integrera den i våra anläggningar i London, Los Angeles och New York."

"PacTV har använt vår transportlösning Nimbra i flera år, så vi är naturligtvis nöjda över att de har valt att uppgradera sitt befintliga nät med vår tjänstecentrerade medienätsplattform," säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om Pacific Television Center
För mer information, sewww.pactv.com/

 

PacTV utökar medienät med Net Insights Nimbra-lösning


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1666599