Brasilianskt TV-bolag väljer Net Insight för regionalt DTT-nät

, ,
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att det brasilianska TV-bolaget TV Integração, anslutet till TV Globo, väljer Net Insights Nimbra-plattform för att bygga ett nytt regionalt DTT-nät som ska hantera kontribution, distribution och IT-tjänster.

Det nya DTT-nätet baseras på Net Insights Nimbra-plattform och ger TV-Integração ett kostnads-effektivt nät för optimal bandbreddsanvändning och som integrerar alla tjänster i ett och samma nät.
Nätet är en del av ett statlig intitiativ i syfte att nå ut med digital-TV till städer med mer än 50 000 invånare och ska slutföras före FIFA 2014.

"Vi har valt Net Insight för Nimbra-plattformen som är en idealisk lösning för integrerade tjänster för kontribution och distribution av ISDB-Tb, den brasilianska standarden för digital-TV, över IP-radiolänknät", säger Paulo Feres, teknikdirektör på TV Integração.

Den första fasen av utbyggnaden inkluderar mer än 50 noder som består av Nimbra 300-serien.
Delar av nätet kommer att vara i drift redan under det sista kvartalet 2012.

"TV Integração är en ny kund och ett bra exempel på hur TV-bolag använder Nimbra-plattformen för att utnyttja sina investeringar i digitalradiolänknät genom att integrera alla tjänster i samma infrastruktur och därmed minska kommunikationskostnaderna", säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight. "Detta är det första regionala DTT-nätet med integrerade tjänster för video- och datatjänster för Net Insight i Brasilien."

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om TV Integração

För mer information, sewww.redeglobo.globo.com/mg/tvintegracao/

Brasilianskt TV-bolag väljer Net Insight för regionalt DTT-nät


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1657953