Net Insight erhåller utökningsorder från ett mediebolag i Europa

, ,
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag att företageterhållit en expansionsorder från ett ledandemediebolagi Europa för utbyggnad av sitt Nimbra-baserade medienät.

Ett ledande mediabolag i Europa, som ligger i framkant vad gäller nätlösningar och tjänster för den globala TV-marknaden, har valt att uppgradera sitt existerande stamnät bestående av Nimbra-noder.  

Medienätet från Net Insight möjliggör att företaget kan arbeta effektivt via en enda plattform och kan erbjuda nya tjänster till kunder på ett kostnadseffektivt sätt. Med det nya stamnätet tillhandahålls okomprimerade medietjänster mellan de viktigaste upplänkstationerna för att möta den ständigt ökande efterfrågan på dessa typer av tjänster från marknaden. Genom utbyggnaden med Net Insight möjliggörs en flexibel leverans av ASI, IP, SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI och JPEG2000- komprimerade versioner av SD, HD och 3G SDI från port till port på medienätet och i varje riktning vare sig det handlar om unicast eller multicast.

Leverans sker under 2012.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

 Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.
För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insight press release 20121228


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1667531