Net Insights valberedning för 2015 har utsetts

, ,

I enlighet med beslut på årsstämman 8 maj 2014 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2015 utses av de fyra till röstetalets största aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av bolagets styrelseordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2015 utgörs av Jan Barchan (Briban Invest), Lars Bergkvist (Lannebo Fonder), Ramsay Brufer (Alecta), Annika Andersson (Swedbank Robur fonder) samt Lars Berg (styrelseordförande i Net Insight AB). Valberedningen har utsett Lars Bergkvist (Lannebo Fonder) till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt eventuell ersättning för utskottsarbete liksom arvodering av revisorer. Dessutom skall valberedningen lämna förslag till principer för utseende av valberedningen och uppgifter inför årsstämman 2016.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 12 mars 2015, till valberedningens ordförande Lars Bergkvist: lars.bergkvist@lannebofonder.se

För mer information, kontakta:
Lars Bergkvist valberedningens ordförande
Lars Berg, styrelseordförande i Net Insight AB,
som båda kan nås via: Susanne Jonasson, VD-assistent, telefon: 08-685 04 00,
eller via e-post:susanne.jonasson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insights valberedning för 2015 har utsetts


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1862909