Net Insight AB : Net Insight offentliggör förändring i ledningsgrupp

, , , , , ,

                                 

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att förändringar sker i ledningsgruppen. Per Lindgren tillträder rollen som strategichef samt att Martin Karlsson tar över rollen som CTO.

Per Lindgren är en av grundarna till Net Insight och har varit med bolaget sedan starten 1997. De senaste åren har Pers fokus varit affärsutveckling i kombination med CTO-rollen. Per kommer att ta den nya rollen som strategichef och även fortsättningsvis ansvara för affärsutveckling. Per är teknologie doktor i telekommunikation vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Martin Karlsson utses till CTO och ingår sedan tidigare i Net Insights ledningsgrupp i egenskap av VP Product Portfolio and Innovation. Martin har varit anställd på Net Insight sedan 2010 och har en bakgrund som mikroprocessorarkitekt på Sun Microsystems i Silicon Valley. Martin har en doktorsexamen i datorsystem från Uppsala Universitet.

"Jag är mycket glad över att Per tar den nya rollen som strategi- och affärsutvecklingschef på Net Insight. Mediamarknaden är i kraftig förändring och det är viktigt att i detta läge kunna skapa en kundnära strategi, säger Fredrik Tumegård, verkställande direktör på Net Insight. Martin har varit deputy CTO de senaste två åren och det naturliga steget är att nu ta över rollen som CTO. I sin roll som CTO och chef för Net Insights produktportfölj får han möjlighet att driva och förverkliga den tekniska inriktningen hela vägen till lösningar och produkter"

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2014 kl. 16.30.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Förändringar i ledningsgruppen


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1864214