Net Insights valberedning för 2013 har utsetts

, , , , , ,
I enlighet med beslut på årsstämman 26 april 2012 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2013 utses av de fyra till röstetalets största aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av bolagets styrelseordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2013 utgörs av Lars Bergkvist (Lannebo Fonder), Clifford H. Friedman (Constellation Growth Capital), Annika Andersson (Swedbank Robur fonder), Ramsay Brufer (Alecta) samt Lars Berg (styrelseordförande i Net Insight AB och European Venture Partner för Constellation Growth Capital). Valberedningen har utsett Lars Bergkvist (Lannebo Fonder) till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt eventuell ersättning för utskottsarbete liksom arvodering av revisorer. Dessutom skall valberedningen lämna förslag till valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2014.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 oktober 2012 kl. 13.30.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningens ordförande Lars Bergkvist:lars.bergkvist@lannebofonder.se

För mer information, kontakta:
Lars Bergkvist, valberedningens ordförande
Lars Berg, styrelseordförande i Net Insight AB,
som båda kan nås via: Susanne Jonasson, VD-assistent, telefon: 08-685 04 00,
eller via e-post:susanne.jonasson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insights valberedning för 2013 har utsetts


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1646903