Net Insight vinner betydande order från nätägare i Sydkorea

, , , , , , ,
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag att en ledande nätägare i Sydkorea har valt Net Insights Nimbra-plattform för att leverera kontributions- och distributionstjänster över hela Sydkorea.

Beställningen vanns i samarbete med Net Insights partner Sanam Technology. Nätlösningen kommer att leverera video, audio och datatjänster med en hög tillgänglighet. Ett centraliserat system kommer att implementeras för övervakning och provisionering, allt integrerat i en och samma plattform.

Ordervärdet överstiger 10 MSEK och leverans kommer att äga rum under tredje och fjärde kvartalet 2012.

"Ännu en gång väljer en större nätägare Nimbra-plattformen och det är andra gången vår lösning implementeras i Sydkorea", säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2012 kl. 15.30.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

 

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insight vinner betydande order i Sydkorea


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1643428