Net Insights valberedning för 2011 har utsetts

, , , , , ,
I enlighet med beslut på årsstämman 29 april 2010 ska ledamöterna i
valberedningen inför årsstämman 2011 utses av de fyra till röstetalets största
aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av bolagets styrelseordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2011 utgörs av Lars Bergkvist (Lannebo Fonder),
Clifford H. Friedman (Constellation Growth Capital), Åsa Nisell (Swedbank Robur
fonder), Ramsay Brufer (Alecta) samt Lars Berg (styrelseordförande i Net Insight
AB och European Venture Partner för Constellation Growth Capital).
Valberedningen har utsett Lars Bergkvist (Lannebo Fonder) till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till
stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode och
annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt
eventuell ersättning för utskottsarbete liksom arvodering av revisorer. Dessutom
skall valberedningen lämna förslag till valberedningens sammansättning och
uppgifter inför årsstämman 2012.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2010 kl. 12.00.


Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-
post till valberedningens ordförande Lars Bergkvist:
lars.bergkvist@lannebofonder.se

För mer information, kontakta:
Lars Bergkvist, valberedningens ordförande
Lars Berg, styrelseordförande i Net Insight AB,
som båda kan nås via: Susanne Fagerberg, VD-assistent, telefon: 08-685 04 69,
eller via e-post:susanne.fagerberg@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 40 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.
För mer information, sewww.netinsight.net
[HUG#1453912]

Pdf:
http://hugin.info/130084/R/1453912/394355pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE