Delårsrapport Januari – September 2010

, , , , , , ,
NET INSIGHT

Delårsrapport Januari - September 2010

Net Insight AB (publ) org nr 556533-4397Tredje kvartalet 2010

·         Nettoomsättningen uppgick till 67,6 MSEK (57,5) motsvarande en
tillväxt på 18% jämfört med samma period 2009. Tillväxtstakten är 33% med
jämförbar valutakurs.

·         Rörelseresultatet uppgick till 9,2 MSEK (10,5) vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 13,7% (18,2).

·          Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (0,01).

·         Totalt kassaflöde uppgick till -4,2 MSEK (17,6).Januari - September 2010

·         Nettoomsättningen uppgick till 199,6 MSEK (180,6), motsvarande en
tillväxt på 11% jämfört med samma period 2009. Tillväxtstakten är 24% med
jämförbar valutakurs.

·         Rörelseresultatet uppgick till 27,4 MSEK (31,8), vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 13,7% (17,6).

·          Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (0,05).

·         Totalt kassaflöde uppgick till 52,3 MSEK (4,0).Bra momentum men nettoomsättning och bruttomarginal påverkade av den stärkta
svenska kronan

Under tredje kvartalet var försäljningsökningen 18 procent jämfört med samma
kvartal 2009 och även resultatet före skatt översteg föregående års resultat.
Försäljningen uppgick till 68 MSEK och bruttomarginalen var 70 procent före
avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader. Denna gång är det värt att
notera den stärkta svenska kronans negativa inverkan på försäljning och
bruttomarginal. Trots den negativa valutaeffekten ser affärsläget bra ut och det
ekonomiska resultatet är stabilt.

För första gången och i linje med vår strategi för marknadsexpansion, översteg
vår indirekta försäljning via partners 40 procent av den totala försäljningen.
Kina är en marknad med stora framtidsmöjligheter där vi redan har säkrat viktiga
affärskontakter och under kvartalet fick vi en stor ny kund i Kina.

Även om satellitoperatörer ofta betraktas som konkurrenter till de markburna
näten är det en tydlig trend att satellitoperatörer kompletterar sin
nätinfrastruktur med marktransport. Under kvartalet fortsatte vi att göra
affärer i detta växande segment. Vi vann även en order avseende nätutbyggnad för
ett ledande europeiskt mediebolag och ett kontrakt med en stor teleoperatör i
USA som kommer att erbjuda kontributionstjänster till ett stort nordamerikanskt
TV-bolag.

Net Insight vann detta kvartal ytterligare ett betydande och strategiskt viktigt
projekt för marksänd digital-TV (DTT): det nya landsomfattande medienätet för
Emitel i Polen. I detta projekt samarbetar Net Insight med Ericsson.

Vi är på god väg att uppnå högre försäljning 2010 än föregående år.

Hela delårsrapporten finns nedan.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2010
klockan 8.30.

Stockholm, 22 oktober, 2010
Fredrik Trägårdh
Verkställande Direktör

[HUG#1454178]

Delårsrapport Januari - September 2010:
http://hugin.info/130084/R/1454178/394511pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE