Net Insight erhåller en betydande order för ett rikstäckande kontributions- och distributionsnät till public service-företaget SRG SSR i Schweiz

, , , , , , ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, har valts att i samarbete med
Cablecom GmbH leverera ett rikstäckande nät för alla publika radio- och
videorelaterade tjänster i Schweiz.

SRG SSR har valt Net Insight och Nimbra-plattformen för att bygga ett
rikstäckande kontributionsnät och delar av de schweiziska
distributionstjänsterna. Cablecom är huvudentreprenör och är den största kabel-
operatören i Schweiz. De förser sina kunder med tjänster inom kabel-tv, bredband
och fast samt mobil telekommunikation.

Den största fördelen med att implementera Nimbra-plattformen för SRG SSR är
fullständig tjänstekvalitet, kontroll över alla rikstäckande video-, ljud- och
datatjänster, över en och samma plattform. Nätet möjliggör transport av video-
och ljudtjänster i komprimerat och okomprimerat format tillsammans med Nimbras
unika multicast- och unicastfunktioner. Medianätet kommer även att integreras
med befintliga gränssnitt vilket ger operatören kostnadsbesparingar och
utnyttjande av redan gjorda investeringar.

Net Insight vann denna order tillsammans med Cablecom, som kommer att leverera
projektledning, installation och support.

Net Insights ordervärde överstiger 20 MSEK. Nätet kommer att tas i drift i Q2
2011.


"Denna order är betydande och strategiskt viktig för Net Insight," säger Fredrik
Trägårdh, VD på Net Insight.


Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2010 kl. 15.00.


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 40 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om SRG SSR
För mer information, se http://www.srgssrideesuisse.ch/en/

Om Cablecom GmbH
För mer information, sehttp://www.cablecom.ch/en/


[HUG#1453550]

Pdf:
http://hugin.info/130084/R/1453550/394036pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE