Net Insights tillträdande vd förvärvar aktier i bolaget

, , , ,

Net Insights tillträdande vd Crister Fritzson har idag förvärvat 11 715 000 aktier i bolaget till en kurs om 1,71 kronor per aktie. Det totala innehavet uppgår därmed till 11 732 000 aktier.

Crister Fritzson avslutar under mars månad sitt uppdrag som vd för SJ, och tillträder som vd för Net Insight den 1 april 2020.

För mer information, kontakta:
Pelle Bourn, CFO på Net Insight AB, 08-685 0400, pelle.bourn@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät och resursoptimering. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/