Covid 19-påverkan samt uppdatering om kapitalåterföring

, , , , , ,

Stockholm – Omfattande samhällskonsekvenser i kombination med inställda eller uppskjutna sportevenemang och ligor påverkar Net Insight. Planer på kapitalåterföring skjuts fram i tiden.

Utbrottet av Covid 19-pandemin har redan fått långgående effekter på samhälle och ekonomi. I skrivande stund befinner sig många av Net Insights geografiska marknader fortfarande i tidiga stadier av utbrottet. Detta, i kombination med stor osäkerhet kring virusets fortsatta spridning och påverkan på ekonomin, gör att effekterna på Net Insights verksamhet är svåra att förutse. Affärsläget under de första månaderna 2020 var positivt. Inställda eller uppskjutna sport-evenemang och ligor, kombinerat med rese- och besöksrestriktioner och en generellt ökad osäkerhet och försiktighet hos Net Insights kunder har medfört en negativ finansiell påverkan under slutet av det första kvartalet. Detta kommer sannolikt även att innebära att det andra kvartalet påverkas negativt. Bolaget följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa de negativa effekterna.

Styrelsen kommer inte att föreslå någon form av kapitalåterföring till kommande ordinarie stämma. Givet den nuvarande osäkerheten på marknaden kommer beslut om former och tidpunkt för en kapitalåterföring att skjutas fram i tiden.

För mer information, kontakta:
Anders Harrysson, interim VD på Net Insight AB, 08-685 0400, anders.harrysson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät och resursoptimering. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/