Net Insight förvärvar Aperi Corporations produktportfölj

, , , , , ,

Stockholm – Som en del av strategin att driva tillväxt i kärnverksamheten Media Networks förvärvar Net Insight idag Aperi Corporations innovativa produktportfölj. Förvärvet kommer att komplettera och stärka Net Insights erbjudande inom media.

Under de senaste åren har Aperis produkter installerats hos ett antal stora kunder globalt. Förvärvet av Aperis IP-produktportfölj, byggd på en öppen, flexibel och virtualiserad mjukvaruarkitektur kommer att komplettera och förbättra konkurrenskraften för Net Insights befintliga mediatransportportfölj. Som en del av transaktionen kommer åtta Aperi-ingenjörer att börja på Net Insight för att fortsätta driva utveckling och support av Aperi-produkterna.

Förvärvet stödjer Net Insights tillväxtstrategi med ökat fokus och investeringar i kärnverksamheten, affärsområdet Media Networks. Net Insight har nyligen lanserat nya produkter för internetbaserad transport (Nimbra 400) och molnbaserad transport (Nimbra Edge). Viktiga komponenter i tillväxtstrategin inkluderar även accelererad produktutveckling av Nimbra samt att erbjuda marknaden Nimbra-produkter som stödjer öppna standarder.

”Genom att komplettera vår portfölj med Aperi-produkterna, kan vi förstärka vårt erbjudande och täcka fler användningsområden till både existerande och nya kunder,” säger Crister Fritzson, tillträdande vd för Net Insight (från april 2020). ”Transaktionen är en viktig del i att bygga det nya Net Insight.”

”Vi delar Aperis produktvision om en öppen och virtualiserad mjukvaruarkitektur och vi är glada över att välkomna teamet av skickliga ingenjörer till Net Insight och att fortsätta stödja befintliga och nya Aperi-kunder,” säger Ulrik Rohne, VP Media Networks på Net Insight.

Net Insight förvärvar Aperi Corporations hela produktportfölj, immateriella rättigheter, varumärke och lager för 1,2 MUSD kontant och transaktionen träder i kraft omgående. Transaktionen uppskattas ha begränsad effekt på Net Insights rörelseresultat för 2020.

För mer information, kontakta:
Ulrik Rohne, VP Media Networks på Net Insight AB, 08-685 0400, ulrik.rohne@netinsight.net
Pelle Bourn, CFO på Net Insight AB, 08-685 0400, pelle.bourn@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät och resursoptimering. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/

Om Aperi

För mer information, se www.apericorp.com/